Šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu

Gruodžio 24 d. IV ADVENTO SEKMADIENIS

10.00 val., 12.00 val.

Gruodžio 24 d. KRISTAUS GIMIMO IŠVAKARĖS (ŠV. KŪČIOS)

22.00 val. Piemenėlių Mišios (Prakartėlės šventinimas lauke).

Gruodžio 25 d. KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (ŠV. KALĖDOS)

9.00 val. (Prakartėlės šventinimas ir vyskupo sveikinimo laiško skaitymas)

Gruodžio 26 d. ŠV. STEPONAS

10.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 31 d. ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzaus, Marijos ir Juozapo šventė

10.00 val., 12.00 val. ir 18.00 val.

2024 m. sausio 1 d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ

12.00 val.

2024 m. sausio 6 d. VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO (Trijų Karalių) IŠKILMĖ

10.00 val. ir 18.00 val.