Pamaldų tvarka

Pamaldų tvarka

Sekmadieniais – 10, 12 ir 18 val.

Šeštadieniais – 10 ir 18 val.

Darbo dienomis – 9 ir 18 val.

Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias.

Pirmadieniais – šeštadieniais prieš vakarines šv. Mišias meldžiamės Rožinio maldą.

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais meldžiamės į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, pagerbiame relikviją.

Pirmaisiais mėnesio šeštadieniais meldžiamės į Nekalčiausiąją M. Marijos Širdį.

Gavėnios metu Kryžiaus kelias apmąstomas penktadieniais 17.00 val. ir sekmadieniais po Sumos. Graudūs verksmai giedami gavėnios sekmadieniais 11.30 val.

Parapijos jaunimas prieš vakarines sekmadienio šv. Mišias, 17.40 val. kalba Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Parapijos jaunimas trečiadieniais po vakarinių šv. Mišių renkasi į maldos grupelę.

Vyrų maldos grupė kiekvieną pirmadienį po vakarinių mišiu (18:30)

Atlaidai

Širvintų šv. Mykolo Archangelo parapijoje švenčiami šie pagrindiniai atlaidai:

Švenčiausios Mergelės Marijos – Karmelio Kalno Karalienės atlaidai (liepos 16 d.)

Šv. Mykolo Archangelo tituliniai atlaidai (rugsėjo 29 d.)