Bendruomenė

Informacija ruošiama…

Jaunimo bendruomenė

Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: “Aba, Tėve!” Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Rom 8, 15 – 16

Širvintų parapijos jaunimo gyvavimo pradžia – 2006 metų vasara. Jaunimas parapijoje gyvavo ir iki tol, tačiau tais metais suaktyvėjo jaunimo veikla, prisijungė naujų žmonių, pradėjo formuotis pastovi jaunimo bendruomenė.

Parapijos bažnyčioje sekmadieniais 18 val. aukojamos jaunimo šv. Mišios, kuriose jaunimas groja, gieda, patarnauja. Taip pat organizuojami šlovinimo vakarai, adoracija. Jaunimas aktyviai dalyvauja vyskupijos ir dekanato mastu organizuojamuose renginiuose, savo rajono kultūriniame gyvenime, piligriminiuose žygiuose ir stovyklose. Jaunuoliai gausiai dalyvauja Lietuvos jaunimo dienose, krikščioniškos muzikos festivaliuose „Sielos“, svečiuojasi kitų parapijų bendruomenėse. Jaunimo aktyviausieji siūlo veiklas ir joms rengiasi, planuoja teminius vakarus, rengiasi išvykoms. Visi norintys penktadieniais ir šeštadieniais gieda chore, o po šv. Mišių turi bendrą laisvą laiką, kurio metu žaidžia stalo žaidimus, groja, dalinasi, vaišinasi suneštomis gėrybėmis. Trečiadieniais 22 val., būdami kiekvienas savo namuose, jaunuoliai jungiasi į „Gyvąją maldą“. Kartą per savaitę jaunuoliai renkasi kartu melstis, pasidalinti savo tikėjimo patirtimi, skaityti Šventąjį Raštą, susipažinti su įvairiais maldos būdais. Taip pat planuojama stovykla, susitikimai, teminiai savaitgaliai, išvykos ir kita veikla.

Mums gyvuoti padeda ir dvasiškai stiprina parapijos klebono, vikarų, tikybos mokytojų ir geradarių malda, pagalba ir parama. Ačiū jiems!

 

Apie mus

Esame Širvintų parapijos jaunimo bendruomenė, gyvenanti katalikiškomis vertybėmis. Mūsų tikslas – tarnauti Jėzui: gyventi su Juo, Jam ir Jame. Liudijame ir skelbiame Kristų ir Jo Evangeliją savo gyvenimu. Mums sekmadienio Mišios yra daugiau nei prievolė – mes taip šloviname Dievą, ir pasistiprinę prie vieno stalo – nešame meilę visiems. Susitikimas su Kristumi yra unikalus ir asmeniškas, tačiau neatskiriamas nuo bendruomenės. Kiekvienas gali suprasti, kas jis yra, ir išlikti savimi tik būdamas Kristuje su savo broliais. Visi, norintys prisijungti ir augti tikėjimo bendrystėje, yra laukiami!

Širvintų parapijos jaunimas. 2012 metai. Šv. Barnabo šventėje.

Nomeda

“Parapijos bendruomenė, tai bendraminčių būrys, kuris visada palaikys maldoje, padės sunkią valandą. Tai broliai ir sesės kartu žengiantys tikėjimo keliu.”

Evelina

“Tai bendruomenė, kur aš galiu jaustis sava, čia jaučiuosi svarbi, reikalinga ir saugi bei suprasta. Šią jaunimo bedruomenę galiu vadinti šeima, o parapiją – antrais namais.”

Giedrė

“Širvintų parapijos jaunimas – tai mano broliai ir seserys kuriuose matau Gyvąjį Kristų, tai liudijimas man, kad jaunimas renkasi ne tik linksmai pasisedėti, bet kartu ir šlovintį Jį. Prisijungus prie ŠPJ pažinau save, atradau Jėzų. Ir žinoma išmokau atrasti draugystę per pačius mažiausus dalykus.”

Laima

“Bendruomenė – tai Dievo Artumas, kurį ypatingai išgyvenu švenčiant liturgiją. Tai būdas dovanoti save Kristui, tarnaujant Jam, esančiam kiekviename iš mūsų.”

Julita

“Bendruomenė – vieta ir gyva tarnystė, kur tikėjimas uždega tikėjimą.”

Vytautas

“Parapijos benduomenė – tai geriausia, ką Dievas man yra davęs. Tai vartai į vaisingą buvimą Kristuje ir su Kristumi per tikėjimo brolius ir seses.”

Dominykas

“Bendruomenė – tai yra Dievo dovana, kurią mes “išpakuojame” būdami kartu.”

Nonita

“Bendruomenė – tai tave supantys vienminčiai žmonės, su kuriais gali būti atviras, nieko nebijoti, jais pasitikėti. Čia nereikia bijoti, kad iš tavęs pasišaipys ar pasityčios, kad tu lankai bažnyčią ar tiki į Dievą. Jie lyg kita šeima, kurioje esi visada laukiamas, nesvarbu kokia tavo socialinė, fizinė ar finansinė padėtis. Kiekvienas asmuo bendruomenėje yra lyg tavo angelas sargas, kuris tau visuomet padės.”

Gražvydas

“Parapijos jaunimas – vaivorykštė širdžių, nušviečiančių viso jaunimo kelią į Kristų. Pagalba bažnyciai, pagalba bendruomenei ir visiems, kurie ieško kelio į Kristų. Parapijos jaunimas tai prarastosios kartos atvedimas į Dievą, skatinant atsiversti. Pavyzdys einantiems į Kristaus vynuogyną.”

 „Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmėgink mane ir žinok mano mintis. Ps 139, 23