Bendruomenių susitikimas Šv. Kūčių belaukiant

Gruodžio 23 d. turėjome nuostabią galimybę išgyventi kalėdinę bendrystę Kūčių susitikime. Esame pamaloninti, kad mus aplankė svečiai iš „Jesės atžala“, „Garstyčios grūdelis“, Joanitų, Jėzuitų, Vilniaus Apaštalų Šv. Petro ir Povilo parapijos Neokatechumenato bendruomenių.

Gražiausių jausmų pripildytą popietę praleidome maldoje, bendruomeniškai laužydami kalėdaičius, dalindamiesi Advento kelionės išgyvenimais bei prisimindami per metus nueitą mūsų parapijos bendruomenės kelią, kuriame mus kantriai lydėjo kun. Adam Adukowski. Dėkojame kun. Adamui, kad atsidavusios tarnystės Dievui ir artimui pavyzdžiu uždegė mūsų širdis ir Dievo malonės veikiami tapome gyva, auganti bei klestinti Bažnyčia.

2023-12-23