MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Kristus prisikėlė. Aleliuja! Jis tikrai prisikėlė. Aleliuja! Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius! Prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia ir nuskaidrina mūsų širdis. Švęskime Jėzaus prisikėlimu mums dovanotą gyvenimą,

PLAČIAU »

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS SU KUN. TADU PIKTELIU

2024 m. kovo 10 d. mūsų bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos, kurias vedė kunigas Tadas Piktelis. Šv. Mišių metu išgirdome priminimą kaip svarbu griauti neigiamus Dievo įvaizdžius. Dievas nebaudžia, nesiunčia nelaimių,

PLAČIAU »

gAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Kovo 10 d. (sekmadienį) vyks Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val., 12 val. ir 18 val. Rekolekcijas ves kun. Tadas Piktelis. Paruoškime savo širdis Jėžaus Kristaus prisikėlimui Šv.

PLAČIAU »

KRYŽIAUS KELIAS

…Jėzus ima kryžių už tave, kad turėtum drąsos imtis savo pareigų, nešti savo kasdienybės kryžių, kad Jo meilės pavyzdys sustiprintų tave, kai atrodys, jog tavo kryžius per sunkus, kai norėsi

PLAČIAU »

SKELBIMAI

Vasario 14 d. – Pelenų diena. Šv. Mišios aukojamos 10 ir 18 val. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas. Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios aukojamos 12 ir

PLAČIAU »

dĖL PARAMOS SKYRIMO

Kviečiame savo auka prisidėti prie Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios stogo remonto darbų. Paremti projekto įgyvendinimą galite skirdami 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio iki 2024-05-02 užpildydami prašymą pervesti

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.