Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Šventoji Dvasia gegužės 22 d. suvienijo didelį būrį širvintiškių sutvirtinamųjų ir parapijiečių. Savo atvykimu šventę praturtino J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas palaimindamas ir suteikdamas jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą.

Sakydamas pamokslą, J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas ragino savo tikėjimo kelionę neužbaigti Sutvirtinimo sakramentu. „Nors besiruošdami išgyvenote tikybos mokytojos Nomedos netektį, tačiau tikiu, kad išliks jos pasėtas tikėjimo grūdelis. Linkiu, kad Šventoji Dvasia pakviestų uoliau ateiti į Bažnyčią ir įkvėptų atrasti tarnystę bendruomenėje“, – kalbėjo Jo Ekscelencija. Taip pat vyskupas Jonas Ivanauskas jaunimą kvietė rugpjūčio 14 d. apsilankyti Pivašiūnų šventovėje, kur bus aukojamos šv. Mišios už jaunimą, o po jų savo tikėjimo kelione dalinsis virtuvės šefas italas Gian Luca Demarco.

Po šventės iškilmės sutvirtinamieji išsakė padėkos žodžius J.E. vyskupui Jonui Ivanauskui, prašydami maldos ir užtarimo pas Dievą, dėkojo katechetui Antanui, kunigui Adamui, iškilmingai giedojusiems vaikų ir jaunimo chorui „Mykoliukai“ ir R. Blusevičienei, V. Jankauskaitei, J. Šniurevičienei, D. Kavalevskiui, S. Kirtikliui, V. Zujui.

Testiprina šv. Dvasia sutvirtinamuosius puoselėti per Sutvirtinimo sakramentą gautas dovanas-malones!

Širvintų parapijos informacija

Sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkos:

Comments Off on Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gegužės 18 d. Širvintų ,,Atžalyno” progimnazijos 7A ir 7C kl. mokiniai vyko į Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, kur vyko tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės ir dailės mokytojos Ritos Suchockienės suorganizuota integruota dailės, tikybos ir muzikos pamoka ,,Liturginiai indai, drabužiai, muzika ir kt.”. Pamoką netradicinėje erdvėje vedė kun. Adam Adukowski ir vargonininkas Dailius Kavalevskis. Mokiniai susipažino su bažnyčioje naudojamais liturginiais indais, drabužiais, bažnytiniu menu. Klausėsi didžiausio pasaulio instrumento – vargonų – muzikos, susipažino su vargonų sandara.

Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka praturtino mokinius tiek dvasiškai, tiek žiniomis.

Comments Off on Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Gegužės 17 d. Marijos radijo klausytojai drauge meldėsi rožinį ir šventė šv. Mišias per tiesioginę transliaciją iš Širvintų bažnyčios. Tądien Širvintų bažnyčioje susibūrė dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai iš įvairių rajono parapijų. Sambūris prasidėjo rožinio malda, po to sekė šv. Mišios, kurias aukojo kun. A. Ananis, M. Talutis, L. Klimas.

Pasak Musninkų parapijos klebono Mariaus Talučio, Gyvojo Rožinio nariai pažįstą maldos skonį, o Viešpats per jų susibūrimą kalba apie didžius savo darbus.

„Lai ši bendrystė mus sujungia dėkoti Dievui už tikėjimo dovaną“, – kalbėjo kunigas M. Talutis.

Kunigas A. Ananis po šv. Mišių ragino vieniems už kitus melstis, o Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta priminė apie baigiamąjį Dvasinio įvaikinimo renginį, kuris vyks birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje. Mūsų parapijoje Dvasiniam įvaikinimui pasišventė 47 asmenys.

Sambūrio akimirkos:

Comments Off on Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje

Antrasis šio mėnesio sekmadienis, gegužės 15 d., bažnyčioje vėl džiugino vaikų, tėvų ir svečių šurmuliu. Simboliška, kad šventė vyko per tarptautinę šeimos dieną. Prie tikinčiųjų bendruomenės prisijungė dar 29 vaikai, pirmą kartą susitikę su Jėzumi Kristumi.

Šiai šventei vaikai ruošėsi visus metus: lankė šv. Mišias, Pirmosios šv. Komunijos katechezes, mokėsi, kaip reikia eiti išpažinties.

Parapijos bendruomenė, dekanas ir katechetai džiaugiasi naujais prisijungusiais nariais.

Šventės akimirkos:

Comments Off on Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje

J.E. Jono Ivanausko darbinė vizitacija Širvintų parapijoje

Gegužės 16 d. Širvintų parapijos bendruomenė sulaukė J.E. Jono Ivanausko darbinio vizito. Susitikimo metu religinių organizacijų atstovai pristatė savo veiklas, pokyčius, aptarė iškylančius iššūkius, rūpesčius. Vyskupas pasidalino patarimais, kaip vykdyti veiklas, į ką daugiau atkreipti dėmesį.

Širvintų parapijai atstovavo Gyvojo Rožinio vadovė Z. Garbatavičiūtė, Šeimos centro vadovė N. Kazlauskienė, jaunimo vadovė A. Jakubickaitė, Globos namų valdytojas S. Kirtiklis, „Caritas“ vadovė L. Kirtiklienė, Širvintų tikybos mokytojų metodinio vadovė J. Mačiulienė, vaikus, ruošianti Pirmajai šv. Komunijai tikybos mokytoja R. Blusevičienė.

Comments Off on J.E. Jono Ivanausko darbinė vizitacija Širvintų parapijoje

Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Šiemet, kaip ir kasmet Širvintų bažnyčia pasipuošė baltai. Gegužės 8 dieną trisdešimt trys širdelės pirmą kartą susitiko su Jėzumi. Tai labai svarbi ir atsakomybe pulsuojanti akimirka: vaikai įsipareigoja gilinti ir puoselėti savo tikėjimo tiesas, tikėjimą, o tėvai ir bendruomenė – padėti vaikams įgyvendinti Pirmosios šv. Komunijos pasiryžimą – gyventi su Kristumi.

Šią svarbią dieną šv. Mišias iškilmingai aukojo klebonas L. Klimas, išpažinčių klausėsi kunigas Adam Adukowski. Bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ šlovino Dievą giesmėmis. Už vaikus meldėsi ir jų tėveliai su kviestiniais svečiais.

Vaikus pirmajai šv. Komunijai ruošė katechetai Renata Blusevičienė ir Dailius Kavalevskis.

Šventės akimirkos:

Comments Off on Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Širvintų bažnyčioje suskambėjo šventinis koncertas motinoms

Šventinis Širvintų meno mokyklos koncertas motinoms „Mama, aš dainuosiu tau visas dainas“ sugrąžino Širvintų bažnyčios parapijiečius į prieškarantininį laikotarpį – atgimė pakili nuotaika, pasigirdo šventinis šurmulys, klegesiai, o vaikų lūpose suskambo nuoširdžiausi žodžiai ir dainos motinoms. Toks buvo Motinos dienos sekmadienis 2022 m. gegužės 1 dieną.

Širvintų meno mokyklos jaunučių choras „Garsiukai“, vadovaujami Julijos Jadzevičienės, nuotaikingomis dainomis ir skaidriais balsais apdainavo Lietuvą, jos grožį, motinų gerumą, apdovanojo šypsenomis. Muzikinius sveikinimus perdavė ir savo nuoširdumu bei talentais pradžiugino ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės mokiniai drauge su mokytoja Aušrine Ulinskaite.

Nuoširdus AČIŪ Širvintų meno mokyklos auklėtiniams ir jų vadovams, sušildžiusiems parapijiečių, ypatingai mamų, širdis!

Kviečiame apžvelgti šventės akimirkas:

Comments Off on Širvintų bažnyčioje suskambėjo šventinis koncertas motinoms

Širvintų parapijos šeimos šventė mažąsias vaikų Velykėles

Balandžio 24 d. Širvintų parapijos šeimos šventė vis puokštę švenčių: minėjo Gyvybės dieną, šventė Dievo gailestingumo ir Atvelykio sekmadienį (mažąsias vaikų Velykėles), ir, žinoma, parapijos šeimų šventę. Sekmadienio popietę į parapijos namus rinkosi Pirmajai šv. Komunijai besiruošiantys ir šiaip visi norintys dalyvauti vaikai. Vaikučių parapijos namuose laukė tautodailininkė Oksana Graužinienė, kuri vedė vilnos vėlimo edukaciją tema „Margučiai“. Tėveliams tuo metu bažnyčioje vyko užsiėmimas su kunigu Adamu, kuris mokymo metu susirinkusiems kalbėjo apie išpažinties prasmę. Parapijos svečiai Šarūnas ir Audra pristatė Dievo Motinos komandos judėjimą. Tai krikščioniškos poros, sujungtos Santuokos sakramentu, yra pašauktos sekti Kristų meilės, laimės ir šventumo keliu. Dievo Motinos komandos – Šventosios Dvasios dovana – judėjimas poroms visame pasaulyje, kad padėtų joms bręsti ir įgyvendinti santuokinį dvasingumą. Buvo aukojamos Šv. Mišios, per kurias giedojo šeimos centro savanoriai, tai buvo savanorių debiutas. Po vakarinių Šv. Mišių visi šventė agapę, kurios metu vaikai varžėsi margučių ridenimo varžytuvėse, vaišinosi suneštinėmis vaišėmis ir bažnyčios šventoriuje virtais barščiais. Kartas nuo karto iš dangaus prapliupęs lietus neišgąsdino puikiai nusiteikusių parapijiečių ir parapijos svečių.

Ačiū visiems už bendrystę.

Širvintų parapijos šeimos centro savanoriai

Renginio nuotraukas rasite feisbuko paskyroje @sirvintusvarkangelomykoloparapija

Comments Off on Širvintų parapijos šeimos šventė mažąsias vaikų Velykėles

VASC projektas – parama Ukrainai „Šeima – šeimai“

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras imasi koordinuoti paramą Ukrainai pagal principą „šeima – šeimai“.

Pagalba ir parama skirta šeimoms Ukrainoje, turinčioms naujagimių ar greitai susilauksiančioms kūdikio.

Karo metu Ukrainoje daugybė šeimų susilaukia kūdikio krizinėje situacijoje, nes dėl karo prarado namus, neteko darbo, tapo pabėgėliais į saugesnį Ukrainos regioną, vaiko tėtis kariauja ir t.t. Situacijos gali būti labai įvairios.

Gimė idėja pradėti pagalbos tokioms moterims projektą pagal principą „šeima – šeimai“:

Lietuvoje esanti šeima (ar kelios šeimos drauge) imasi pusę metų palaikyti psichologiškai ir paremti materialiai moterį/šeimą su kūdikiu Ukrainoje, dėl karo atsidūrusią sunkioje situacijoje (pasitraukė iš karo veiksmų zonos, šeima neteko darbo, vyras kariauja, ji su vaiku yra karo zonoje ir t.t.).

Teikiama pagalba:

– materialinė parama – įsipareigojimas šešis mėnesius paremti šeimą po 100 eurų per mėnesį, jei 100 Eur Jums didelė suma – galima šią sumą susidėti kelioms šeimoms. Materialinė parama būtų teikiama pasitikėjimo principu, t. y. neprašant atsiskaityti kur buvo išleista, nepasirašant jokių sutarčių, tiesiog siunčiant dovaną bankiniu pavedimu.

Drauge su materialine pagalba svarbu palaikyti ryšį ir teikti:

– draugišką palaikymą, – tiesiog būti draugais parašant žinutes, pasiteiraujant, kaip gyvuoja ir t.t. Asmeninis santykis joms gali būti labai svarbus, tai galimybė pajusti, kad yra ne vienišos. Jei nekalbate rusiškai, galima susirašinėti naudojant internetines vertimo platformas.

Kviečiame atsiliepti žmones, kurie norėtų padėti šeimai su naujagimiu Ukrainoje, šiu el. paštu: bendruomene@vasc.lt. Mes jums atsiųsime Ukrainos šeimos kontaktus.

Ačiū už Jūsų pagalbą! ❤️

Apie projektą „Šeima- šeimai“ LRT „Mažojoje studijoje“ pasakoja Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centro vadovas Algirdas Petronis ir radijo stoties M-1 žurnalistė, savanorė Vaidilutė Drelingienė. Projekto pristatymo klausykitės čia.

Comments Off on VASC projektas – parama Ukrainai „Šeima – šeimai“

Mažosios vaikų Velykėlės

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 602 85 244 (Neringa Kazlauskienė)

Šventės organizatorius – Širvintų dekanato šeimos centras

Comments Off on Mažosios vaikų Velykėlės