MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Negimusiųjų laidojimo konferencija

Širvintų parapijos namuose balandžio 27d. įvyko Negimusiųjų laidojimo konferencija. Joje savo ilgamete patirtimi pasidalino svečiai iš Lenkijos: Suvalkų Pagalbos šeimai centro direktorius Lešek Levoc, centro administratorė Vieslava Šyško ir Kolumbo

PLAČIAU »

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Gegužės mėnuo tradiciškai skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kviečiame dalyvauti gegužinėse pamaldose bei maldoje prašyti Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo kasdieniuose reikaluose.  „Marijos garbei <…> paskirta <…>  visas ištisas

PLAČIAU »

KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

Š. m. balandžio 27d. 12 val. Širvintose įvyks konferencija, kurios tikslas yra susipažinti su negimusiųjų kūdikių laidojimo tvarka. Konferencijoje savo ilgamete patirtimi pasidalins svečias iš Lenkijos, Suvalkų miesto pagalbos šeimai

PLAČIAU »

Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Kristus prisikėlė. Aleliuja! Jis tikrai prisikėlė. Aleliuja! Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius! Prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia ir nuskaidrina mūsų širdis. Švęskime Jėzaus prisikėlimu mums dovanotą gyvenimą,

PLAČIAU »

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS SU KUN. TADU PIKTELIU

2024 m. kovo 10 d. mūsų bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos, kurias vedė kunigas Tadas Piktelis. Šv. Mišių metu išgirdome priminimą kaip svarbu griauti neigiamus Dievo įvaizdžius. Dievas nebaudžia, nesiunčia nelaimių,

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.