MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Mano vaisingumas svarbus

2022 m. Gruodžio 3 d. 10 val.,  Širvintose, parapijos salėje vyks „Ciklo šou“ seminaras 10-12 metų mergaitėms  apie kūno pokyčius paauglystės metu. Būtina registracija el.

PLAČIAU »

RAROTINĖS MIŠIOS ŽVAKIŲ ŠVIESOJE

Ateinančias keturias Advento savaites kviečiame ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui – dalyvaujant rytmetinėse Rarotinėse Mišiose su degančiomis žvakėmis rankose. Rarotinės Mišios mūsų bažnyčioje vyks kiekvieną

PLAČIAU »

Bendruomenės susitikimas

Kun. Adam Adukowski iniciatyva Gyvojo Rožinio, Šeimos centro ir kiti bendruomenės nariai po sekmadienio Šv. Mišių susirinko bendrai maldai, katekizmo skaitymui apie Eucharistiją. Susitikimo metu

PLAČIAU »

Tarnystė džiugioje dvasioje

Vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“, Širvintų parapijos jaunimas ir Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai laukdami Šv. Arkangelo Mykolo atlaidų darbavosi tvarkydami šventoriaus aplinką ir puošdami

PLAČIAU »

PAMALDŲ TVARKA

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.