„Mykoliukai“ žygyje

Karštą rugpjūčio dieną po vakarinių Šv. Mišių sportiškai apsivilkę ir ryžtingai nusiteikę vykome į žygį. Nusprendėme patikrinti savo ištvermę ir įveikti 7 km Neries regioninio parko Karmazinų pažintinį taką. Eidami sukalbėjome Dievo Gailestingumo vainikėlį, o sutemus giedojome giesmes. Apėmė neapsakomas jausmas. Visa gaubianti tamsa… Tylą nustelbiančios giesmės… Nurimusi ir snaudžianti gamta, svirplių čirškėjimas… Koks nuostabus Dievo sukurtas pasaulis…

Grįžome kelią jau pasišviesdami žibintuvėliais, pavargę, tačiau patyrę labai daug gerų emocijų.

Tekstą parengė ir žygio akimirkomis dalinasi vaikų ir jaunimo choro „Mykoliukai“ vadovė Renata Blusevičienė

2022-08-05

Comments Off on „Mykoliukai“ žygyje

Su meile didesnei Dievo garbei

Vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“ yra ne tik aktyvūs piligrimai, maldomis ir giesmėmis šlovinantys Viešpatį, tačiau mielai įsitraukia į kitas veiklas parapijoje. Šiandien „Mykoliukai“ savo tarnyste prisidėjo prie Viešpaties altoriaus puošimo. Su meile vaikų sukurtos puokštės papuošė bažnyčią bei džiugino parapijiečių širdis.  Džiaugiamės „Mykoliukų“ vadovės Renatos Blusevičienės neblėstančiu entuziazmu, globa ir rūpesčiu, kuris palydėjo vaikus ir jaunimą į Dievo artumo malonės patirtį.

Esame dėkingi parapijiečiams, aukojantiems gėles.  Didėjantis bendruomenės narių įsitraukimas į parapijos veiklą leidžia patirti daug džiaugsmo teikiančią bendrystę.

2022 m. rugpjūčio 4 d.

Comments Off on Su meile didesnei Dievo garbei

ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Comments Off on ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

„Mykoliukai“ Anykščiuose

Anykščių bažnyčios bokšte

Liepos 28 d. „Mykoliukai” vyko į Anykščius. Rytas prasidėjo bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelėje. Aplankėme A. Baranausko klėtelę, Arklio muziejų, leidomės nuo kalno rogutėmis, šaudėme iš lanko Vorutos piliakalnio tvirtovėje, meldėmės vakarinėse Šv. Mišiose Anykščių bažnyčioje, o po jų vykome į Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčią.

Nuoširdus ačiū Silvijai Ščerbavičienei už šiltą mūsų priėmimą ir puikiai suorganizuotas pramogas ir ekskursijas. Ačiū mūsų klebonui kun. L. Klimui už paramą, kun. vikarui Adamui Adukowskiui už saugią mūsų kelionę. Ačiū visiems, kurie vyko kartu. O kaip mums buvo smagu, dalinamės įspūdžiais nuotraukose.

Vaikų ir jaunimo choro „Mykoliukai“ informacija

Comments Off on „Mykoliukai“ Anykščiuose

Kelionė į Lenkiją parapijos vaikų ir jaunimo chorą dvasiškai praturtino

Liepos 10 d. Širvintų parapijos vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“, ansamblis „Cantate Domino“ su palaikymo komanda vykome į Lenkiją. Lydimi kun. vikaro Adomo Adukowskio, pirmiausiai vykome į Smalėnus . Labai šiltai mus priėmė lietuvių bendruomenė. Giedojome Šv. Mišiose, o po jų buvome pavaišinti labai skaniais pietumis. Aplankėme nuostabaus grožio Vygrių vienuolyną, kuriame lankėsi Popiežius Jonas Paulius II. Šventas sekmadienis tęsėsi Seiniuose, ten irgi giedojome ir bendravome su lietuvių bendruomene. Grįžome vėl į Smalėnus, kur kartu su lietuvių bendruomene smagiai praleidome vakarą – šokome, dainavome lietuvių liaudies dainas.

Pirmadienį keliavome į vaikų ir suaugusiųjų svajonių pramogų miestą – „Energylandią“. Tai didžiausias pramogų parkas Lenkijoje, užimantis 35 ha. Neįmanoma žodžiais apsakyti, kokį džiaugsmą ten patiria kiekvienas vaikas ir netgi suaugusieji. Atrakcionai ir kitos pramogos, užburiančios spalvos, pasakų personažai… Diena čia prabėga kaip viena akimirka. Praleidome čia visą dieną. Neapsakomi įspūdžiai ir emocijos. Maži ir dideli, pavargę, bet laimingi išvykome į kitą mūsų kelionės tikslą – Zakopanę. Dar vienas rojaus kampelis. Apsistojome svečių viloje.

Trečioji diena prasidėjo kalnuose su lietumi. Kalnuose oras labai permainingas. Bet mums lietus nebaisus. Keltuvu kilome į 2 km aukštį. Tik tas, kas nebuvo kalnuose, negali suprasti, kas yra kalnai. Ir tik tas, kas nors kartą buvo kalnuose, nori ir vėl sugrįžti. Meldėmės nuostabioje Fatimos Šv. Dievo Motinos bažnyčioje, giedojome per Šv. Mišias Nekaltosios Marijos širdies koplyčioje. Meldėmės širdies intencijomis ir, žinoma, už mūsų parapijos žmones, kunigus, klieriką. O vakarą vainikavo poilsis vandens pramogų parke.

Ketvirtos dienos pradžia nuteikė apmąstymams. Vykome į Aušvicą – didžiausią koncentracijos stovyklą, įkurtą nacių okupuotoje Lenkijoje. Skausmas, liūdesys ir mintys… tokios istorijos negalima užmiršti. Žmonija turėtų išmokti skaudžią pamoką.

Antra dienos pusė. ČENSTACHAVA – didžiausia dvasingumo vieta Lenkijoje. Per metus šią stebuklais garsėjančią šventovę aplanko apie 4 milijonus piligrimų iš viso pasaulio. Kaip sunku aprašyti apnykusias mintis Aušvice, taip sunku perteikti Čenstachavoje patirtus įspūdžius. Tai reikia išgyventi kiekvienam asmeniškai.

Mūsų kelionė ėjo į pabaigą. Baigiasi. Buvo smagu, šilta, paaugom dvasiškai. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios kelionės paremdami mus ir melsdamiesi už mus. Ačiū parapijos klebonui L. Klimui už tai, kad visada mus palaiko ir paremia. Ačiū mūsų vikarui kun. Adomui Adukowskiui, nes jo dėka ši kelionė įvyko.

Širvintų parapijos vaikų ir jaunimo choro „Mykoliukai“ ir ansamblio „Cantate Domino“ informacija

Comments Off on Kelionė į Lenkiją parapijos vaikų ir jaunimo chorą dvasiškai praturtino

Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas, 2022 m. birželio 17 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Šaltinis: www.seimairnamai.lt

gera į jus taip kreiptis. Dvasinė brolystė ir seserystė primena mums ryšius, kurie atsiranda šeimoje, o šeimai Bažnyčia visad skyrė daug dėmesio. Šeima – pirmoji ir pagrindinė visuomenės ląstelė, prigimtinė žmogiškoji bendruomenė bei visos visuomenės gyvybinis poreikis. Vienas kitą papildydami vyras ir moteris kuria savo šeimą – „santuoka grįstą natūralią bendruomenę“ (Amoris laetitia, 52).

Šiais laikais ne tik šeimos patiria nemažai iššūkių. Pavojus kyla ir pačiai šeimos sampratai, kurios turinį kartais bandoma keisti siūlant įvairias įstatymų iniciatyvas. Dabar sulaukiame itin daug prašymų įvertinti Seime svarstomo Civilinės sąjungos įstatymo projektą. Klausiama: kaip šis įstatymas dera su Bažnyčios mokymu; ką mes, jūsų ganytojai, galime apie jį pasakyti?

Pirmiausiai užtikriname jus, kad Bažnyčios mokymas apie santuoką ir šeimą nėra pasikeitęs: šeima kyla iš vyro ir moters santuokos, tėvystės ir motinystės ryšių. Taip pat nėra pasikeitęs ir Didysis įsakymas, kuriame sakoma: mylėk kiekvieną artimą kaip save patį.

Nepasikeitė ir tai, kaip Bažnyčia vertina vadinamąsias faktines sąjungas, partnerystes ar tos pačios lyties asmenų sąjungas. Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie konkrečius iššūkius, su kuriais šiandien susiduriama, pabrėžia, kad „faktinių sąjungų ar sąjungų tarp tos pačios lyties asmenų nevalia tiesiog prilyginti santuokai. Nė viena netvirta ar naujai gyvybei uždara sąjunga nelaiduoja visuomenės ateities“ (Amoris laetitia, 52). Tai – Katalikų Bažnyčios, kuriai save priskiria didžioji dalis Lietuvos piliečių, pozicija.

Mes, kaip ganytojai, esame susirūpinę ir norime perspėti tikinčiuosius ir visus geros valios žmones apie pavojus, kurie kyla bandant keisti šeimos ir santuokos sampratą įstatymais, tarp jų – ir dabar svarstomu Civilinės sąjungos įstatymo projektu. Minėtame Civilinės sąjungos įstatymo projekte iš esmės siūloma tai, ko popiežius Pranciškus anksčiau cituotoje apaštališkojo paraginimo Amoris laetitia ištraukoje kviečia nedaryti, – faktines sąjungas ir sąjungas tarp tos pačios lyties asmenų prilyginti santuokai. Negalime pritarti šio įstatymo projektui, iškreipiančiam ir devalvuojančiam santuokos bei šeimos sampratas.

 Kai kurie pasaulio kraštai jau yra praėję tokį sampratų kaitos kelią, kuris primena Trojos arklio istoriją. Pradžioje teigiama, kad formalizuojant santykius reikia suteikti kartu gyvenantiems asmenims daugiau teisių; tuomet tai prilyginama šeimos santykiams, jie imami imituoti. Ilgainiui toks reguliavimas pakeičiamas į civilinę santuoką. Ši kaita ir augantis reguliavimas kelia vis didesnį spaudimą tėvams, trokštantiems auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Palaipsniui imama reguliuoti švietimo įstaigų mokymo turinį, naikinant supratimą, kad šeima, kaip santuoka grįsta natūrali bendruomenė, yra naudinga visuomenei. Šis kelias veda į neginčijamo vyro ir moters lyčių tarpusavio papildomumo principo atmetimą. Dar kartą prisiminkime Šventojo Tėvo Pranciškaus žodžius, kuriais jis trokšta atkreipti sampratų kaitos keliu ketinančių eiti valstybių visuomenių dėmesį: „Nė viena netvirta ar naujai gyvybei uždara sąjunga nelaiduoja visuomenės ateities.“ Ant kokių pamatų pastatytume Lietuvos visuomenės ateitį pritarę Civilinės sąjungos įstatymo projekto nuostatoms?

Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti kartu gyvenančių bei santuokos ar tėvystės, motinystės, giminystės ryšiais save nesiejančių asmenų teises, protingas kompromisas būtų priimti tokį įstatymą, kuris šių sąjungų netapatintų su šeima. Asmenų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nenorėtų ar negalėtų sudaryti vyro ir moters santuokos, padėtį galėtų išspręsti Teisės į artimą ryšį įstatymas, kurio projekte numatyta galimybė artimaisiais pripažinti ne tik šeimos ar giminystės ryšiu siejamus, bet ir kitus asmenis. Teisės į artimą ryšį pripažinimas neverčia atsisakyti prigimtinės šeimos sampratos; jis neprieštarauja nei Bažnyčios mokymui apie šeimą, nei šeimos sampratai, apibrėžtai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Skirtingai nei siūloma įteisinti civilinė sąjunga, teisė į artimą ryšį pripažįsta ir saugo ne tik privačiame gyvenime save šeima laikančių asmenų, bet ir tų žmonių, kurie nenori ar negali kurti šeimos, teisinius santykius.

Kaip ir anksčiau, nenuilsdami skatiname jaunuolius apsispręsti tvirtai, gyvybei atvirai santuokai ir šeimai, kad būtų kuo labiau linkstama į Dievo žmonėms siūlomas malones (plg. Amoris laetitia, 35). Be abejo, visuomenėje regime ne tik sutuoktinius, bet ir vienišas mamas ar tėčius, našlaičius, šeimas, kuriose seneliai ar kiti giminaičiai augina nepilnamečius vaikus. Visų šių šeimų narius sieja ne tik bendro gyvenimo ar emociniai, bet ir prigimtiniai kraujo bei giminystės ryšiai, kylantys iš vyro ir moters lyčių papildomumo.

Drauge atkreipiame dėmesį, kad ne visi viešojoje erdvėje ar Seime pasisakantys katalikai, aiškinantys Bažnyčios mokymą, tai daro kompetentingai.  Savo žodžiais bei veiksmais jie kartais klaidina žmones. Norėdami sužinoti, ką sako visuotinė Bažnyčia vienu ar kitu klausimu, nuoširdžiai raginame visus tikinčiuosius gilintis į Šventajame Rašte užrašytą Dievo žodį, įdėmiai skaityti katekizmą, Šventojo Sosto dokumentus.

Brangūs broliai ir seserys, tėvų ir motinų sūnūs ir dukterys! Dėkokime Viešpačiui už šeimas, kuriose užaugome, už visas šeimas, kuriose tėčio ir mamos mylimi augo, auga ar augs kiti vaikai – mūsų šalies ateitis, mūsų būsimieji dvasiniai broliai ir seserys. Melskimės už Lietuvos šeimas ir remkime tik tas įstatymų leidybos iniciatyvas, kurios, leisdamos šeimoms tvirtėti, laiduoja mūsų visuomenės ateitį.

 Lietuvos vyskupai

Comments Off on Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Šventoji Dvasia gegužės 22 d. suvienijo didelį būrį širvintiškių sutvirtinamųjų ir parapijiečių. Savo atvykimu šventę praturtino J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas palaimindamas ir suteikdamas jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą.

Sakydamas pamokslą, J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas ragino savo tikėjimo kelionę neužbaigti Sutvirtinimo sakramentu. „Nors besiruošdami išgyvenote tikybos mokytojos Nomedos netektį, tačiau tikiu, kad išliks jos pasėtas tikėjimo grūdelis. Linkiu, kad Šventoji Dvasia pakviestų uoliau ateiti į Bažnyčią ir įkvėptų atrasti tarnystę bendruomenėje“, – kalbėjo Jo Ekscelencija. Taip pat vyskupas Jonas Ivanauskas jaunimą kvietė rugpjūčio 14 d. apsilankyti Pivašiūnų šventovėje, kur bus aukojamos šv. Mišios už jaunimą, o po jų savo tikėjimo kelione dalinsis virtuvės šefas italas Gian Luca Demarco.

Po šventės iškilmės sutvirtinamieji išsakė padėkos žodžius J.E. vyskupui Jonui Ivanauskui, prašydami maldos ir užtarimo pas Dievą, dėkojo katechetui Antanui, kunigui Adamui, iškilmingai giedojusiems vaikų ir jaunimo chorui „Mykoliukai“ ir R. Blusevičienei, V. Jankauskaitei, J. Šniurevičienei, D. Kavalevskiui, S. Kirtikliui, V. Zujui.

Testiprina šv. Dvasia sutvirtinamuosius puoselėti per Sutvirtinimo sakramentą gautas dovanas-malones!

Širvintų parapijos informacija

Sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkos:

Comments Off on Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gegužės 18 d. Širvintų ,,Atžalyno” progimnazijos 7A ir 7C kl. mokiniai vyko į Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, kur vyko tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės ir dailės mokytojos Ritos Suchockienės suorganizuota integruota dailės, tikybos ir muzikos pamoka ,,Liturginiai indai, drabužiai, muzika ir kt.”. Pamoką netradicinėje erdvėje vedė kun. Adam Adukowski ir vargonininkas Dailius Kavalevskis. Mokiniai susipažino su bažnyčioje naudojamais liturginiais indais, drabužiais, bažnytiniu menu. Klausėsi didžiausio pasaulio instrumento – vargonų – muzikos, susipažino su vargonų sandara.

Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka praturtino mokinius tiek dvasiškai, tiek žiniomis.

Comments Off on Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Gegužės 17 d. Marijos radijo klausytojai drauge meldėsi rožinį ir šventė šv. Mišias per tiesioginę transliaciją iš Širvintų bažnyčios. Tądien Širvintų bažnyčioje susibūrė dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai iš įvairių rajono parapijų. Sambūris prasidėjo rožinio malda, po to sekė šv. Mišios, kurias aukojo kun. A. Ananis, M. Talutis, L. Klimas.

Pasak Musninkų parapijos klebono Mariaus Talučio, Gyvojo Rožinio nariai pažįstą maldos skonį, o Viešpats per jų susibūrimą kalba apie didžius savo darbus.

„Lai ši bendrystė mus sujungia dėkoti Dievui už tikėjimo dovaną“, – kalbėjo kunigas M. Talutis.

Kunigas A. Ananis po šv. Mišių ragino vieniems už kitus melstis, o Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta priminė apie baigiamąjį Dvasinio įvaikinimo renginį, kuris vyks birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje. Mūsų parapijoje Dvasiniam įvaikinimui pasišventė 47 asmenys.

Sambūrio akimirkos:

Comments Off on Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje

Antrasis šio mėnesio sekmadienis, gegužės 15 d., bažnyčioje vėl džiugino vaikų, tėvų ir svečių šurmuliu. Simboliška, kad šventė vyko per tarptautinę šeimos dieną. Prie tikinčiųjų bendruomenės prisijungė dar 29 vaikai, pirmą kartą susitikę su Jėzumi Kristumi.

Šiai šventei vaikai ruošėsi visus metus: lankė šv. Mišias, Pirmosios šv. Komunijos katechezes, mokėsi, kaip reikia eiti išpažinties.

Parapijos bendruomenė, dekanas ir katechetai džiaugiasi naujais prisijungusiais nariais.

Šventės akimirkos:

Comments Off on Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje