Kviečiame į Gavėnios atgailos pamaldas

Bažnyčios įsakymuose liepiama bent kartą metuose apie Velykas atlikti išpažintį ir priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Širvintų parapijos Gavėnios atgailos pamaldos vyks kovo 31 d. (šeštadienį prieš Verbų sekmadienį), 16.30 val. Atvyks svečių kunigų pagelbėti Susitaikinimo sakramento tarnystėje.

Comments are closed.