Naujojo Kaišiadorių vyskupo ingresas

 

Širvintų, Šešuolėlių ir Zibalų parapijų atstovai prieš vyskupo ingreso švenę

Kovo 25 d. Kaišiadorių katedroje vyko svarbi šventė – naujo Kaišiadorių vyskupo ordinaro Jono Ivanausko ingresas – įžengimo į sostą apeigos. Iškilmėse dalyvavo Aukščiausi Katalikų Bažnyčios Lietuvoje hierarchai, svečiai vyskupai iš kaimyninių valstybių, Ortodoksų ir Liuteronų vyskupai, būrys kunigų iš įvairių vyskupijų bei garbingi svečiai atstovaujantys skirtingus pašaukimus, skirtingas parapijas Dievo Tautoje. Už naująjį vyskupą pasimelsti ir Jo Ekscelencijos pasveikinti atvyko tikinčiųjų iš Širvintų, Zibalų ir Šešuolėlių parapijos.

Vyskupas Jonas Ivanauskas Kaišiadorių vyskupo soste

Comments are closed.