Kviečiame į Gavėnios laikotarpio pamaldas

Liturginis Gavėnios laikas – Jėzaus Kristaus kančios apmąstymo, atgailos, maldos, atsivertimo laikas. Kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose penktadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais po Sumos šv. Mišių.
Graudūs verksmai Širvintų bažnyčioje giedami sekmadieniais prieš Sumą – 11.30 val.

Comments are closed.