Velykinė popietė Širvintų parapijos senelių globos namuose

Vaikų ir jaunimo choras ,,Mykoliukai” antrąją Šv. Velykų dieną aplankė Širvintų parapijos globos namų gyventojus ir pasveikino juos su Šv. Velykom, dalindamiesi Dievo dovanotais talentais.

Laimingi seneliai, laimingi ir ,,Mykoliukai”.

Dėkojame už linksmą, šventinę „vakaruškų“ nuotaiką Viktorui Zujui.

Dėkojame direktorei Laurai Buividavičienei ir visam personalui už šiltą priėmimą.

2024-04-01