RAROTINĖS MIŠIOS

Ateinančias keturias Advento savaites kviečiame ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui – dalyvaujant rytmetinėse Rarotinėse Mišiose su degančiomis žvakėmis rankose.

Rarotinės Mišios mūsų bažnyčioje vyks kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki šeštadienio, 6:30 val. ryte.

_ _ _ _ _ _ _ _

KAS YRA RAROTINĖS MIŠIOS?

Tai šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei. Rarotos visuomet švenčiamos ryte, prieš patekant saulei. Jų metu uždegama žvakė simbolizuoja patekančios saulės – Išganytojo, kaip pasaulio šviesos – atėjimo laukimą.