Vasaros iškyla

Liepos 30 dieną, paskutinįjį mėnesio sekmadienį, jau tradicija tapo bendruomenei rinktis parapijos namuose, kur vyksta susitikimai su parapijos kun. Adam Adukowski. Bendruomenės narių sprendimu šį kartą susitikimas virto gražia vasaros iškyla parapijos namų kiemelyje. Kartas nuo karto iš dangaus prapliupęs lietus, neišgąsdino bendruomenės narių ir pasiruošimo darbai vyko lyjant lietui. Po vakaro Šv. Mišių bendruomenės nariai rinkosi kiemelyje, vaišinosi gardžiu troškiniu. Su parapijiečiais kartu vaišinosi ir maloniai šnekučiavosi dekanas Leonas Klimas , kunigas Adam Adukowski ir klierikas Bronius Jarukas. Šurmulys netilo ilgai, o vakarą vainikavo mažųjų parapijiečių šokiai. Labiausiai širdį pradžiugino mažosios iškylos dalyvės Onutės komentaras mamai prieš miegelį „Man labai patiko vakaras. Buvo graži šventė…“ Nežinia ar galima, ką daugiau bepridurti. Didžiausia palaima matyti laimingus, besišypsančius žmonių veidus.

Neringa Kazlauskienė

2023-07-30