ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠKAPLIERINĖS ATLAIDAI

Kaitrią ir saulėtą liepos 16 dieną šventėme Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus. Šv. Mišias aukojo Ge­ne­ro­lo Jo­no Žemai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas – mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis. Kapelionas homilijoje palygino Švč. Mergelę Mariją su rasos lašeliu ant dieviškos gėlės. Švč. Mergelė Marija, priėmusi Dievo valią, tapo permatoma kaip rasos lašelis… Jos neliko… Liko tik Dievas… Jėzaus skelbiama bendruomenė, Jėzaus pristatoma šeima – tai permatomi rasos lašeliai, per kuriuos matosi Dievas. Mūsų misija tarnauti, o ne tapti aptarnaujamiems, tapti mažiausiu, nes šalia esantis žmogus – tai Kristus. Kapelionas kviečia mus keistis, ragina dažniau melstis. Jo teigimu, tikra malda – tai būti Dievo rankomis pakeltam ir pamatyti savo gyvenimo grožį Dievo plane bei kokie gražūs yra paprasti, kasdieniai mūsų darbeliai šiame plane. Kiekvienam iš mūsų Dievas turi planą ir kelią džiaugsmo link. Mokykimės iš Švč. Mergelės Marijos – PASITIKĖTI DIEVU.

„Tu laiminga, Mergele Marija, nešiojusi amžinojo Tėvo Sūnų“  (šv. Mišių priegiesmis)

2023-07-16