INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI

Gerb. ketvirtų klasių mokinių tėveliai (globėjai),

Jums pageidaujant, 2023 – 2024 mokslo metais Jūsų vaikai (globotiniai) galės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Tam, kad Jūsų vaikai (globotiniai) būtų ruošiami nurodytiems sakramentams, reikia parašyti laisvos formos prašymą Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui nurodant, kad pageidaujate, jog Jūsų vaikas (globotinis) būtų ruošiamas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Prašyme taip pat turi būti nurodyta:

  1. vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė;
  2. Jūsų vaiko (globotinio) vardas, pavardė;
  3. gyvenamoji vieta;
  4. vieno iš tėvų (globėjų) kontaktinis telefonas;
  5. vaiko (globotinio) telefono numeris;
  6. vaiko (globotinio) elektroninio pašto adresas (jeigu reikėtų mokytis nuotoliniu būdu). Jeigu vaikas neturi elektroninio pašto, prašome nurodyti vieno iš tėvų (globėjų) elektroninio pašto adresą;
  7. vaiko (globotinio) gimimo data;
  8. klasė, kurioje vaikas (globotinis) mokosi;

Kartu su prašymu pateikite Krikšto sakramentą liudijančio dokumento kopiją.

Prašymus su Krikšto sakramentą liudijančio dokumento kopija prašome pateikti tikybos mokytojams arba klasės mokytojai.

Registracija vyks iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

Susirinkimas, kurio metu bus suteikta visa informacija dėl ruošimosi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams,  vyks 2023 m. rugsėjo 24 d. po 12.00 val. Šv. Mišių Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje (Vilniaus g. 110, Širvintos).

Informacija pasiteirauti: tel. 8686 01963 (tikybos mokytoja Renata Blusevičienė).

Pagarbiai

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas