KRYŽIAUS KELIAS

...Jėzus ima kryžių už tave, kad turėtum drąsos imtis savo pareigų, nešti savo kasdienybės kryžių, kad Jo meilės pavyzdys sustiprintų tave, kai atrodys, jog tavo kryžius per sunkus, kai norėsi jį mesti ir pabėgti…

 „Eidami Kryžiaus kelią, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, mokomės iš Jo kantrumo, aukos ir meilės dvasios. Galima jį eiti ir pavieniui, tylomis, ir būriu, balsiai skaitant ir giedant.“ (Liturginis maldynas).

Kviečiame Gavėnios metu penktadieniais 17:15 val. ir sekmadieniais 12:45 val. jungtis prie Kryžiaus kelio apmąstymo.