VšĮ Širvintų ligoninės Naujos koplytėlės pašventinimas

VšĮŠirvintų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, kuriame yra slaugomi ir gydomi apie 45 pacientai, gruodžio 14 d. buvo pašventinta naujai įrengta koplytėlė. Šiuo ypatingu Advento laikotarpiu kun. Adamas Adukovskis (Adam Adukowski) aplankė ligonius, aukojo Šv. Mišias ir širdingai dėkoja socialinei darbuotojai Laurai Klimienei už atjautą ligoniams, rūpestį ir organizavimą, kad jiems būtų suteikti sakramentai, jog su Dievo pagalba visi sergantis galėtų pasveikti.

Dėkojame visam medicinos personalui, gydytojams, slaugytojams, padėjėjams, šeimininkutei už nuoširdumą, rūpestį ir pasiaukojimą ligoniams bei didelį indėlį jų sveikimo procese.

2023-12-14