Šiandien jums gimė Išganytojas! (Lk 2, 1-14)

Šv. Kalėdų pirmą dieną iškilmingas Šv. Mišias aukojo dekanas Leonas Klimas, pašventino prakartėlę, pasveikino gausiai į  Šv. Mišias susirinkusius parapijiečius bei svečius su Kristaus Gimimo švente bei perskaitė Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kalėdinį sveikinimą, kuriame vyskupas kviečia visada pasitikėti Dievu, nes „Jis yra mylintis, gelbstintis Viešpats. Jis niekada mūsų nepaliks, niekada neapleis, visada bus su mumis, duos jėgų ištverti. O svarbiausia, –  per kančią išmokys Jį sekti, kad Kryžiaus galia nugalėtume piktąjį ir jau dabar, šiame gyvenime, regėtume Prisikėlusio Kristaus pergalės šviesą“. 

Dekanas nuoširdžiai padėkojo vargonininkams Sigitui Kirtikliui ir Dailiui Kavalevskiui, „Mykoliukų“ ir sumos chorui, parapijoje dirbantiems katechetams, „Gyvojo rožinio“, „Motinos maldoje“, vyrų maldos grupės nariams už maldas, Caritas vadovei Laurai Kirtiklienei bei gausiam būriui parapijiečių, prisidedančių prie bažnyčios išlaikymo ir puoselėjimo.

Linkime Jums nuostabių ir palaimintų Šv. Kalėdų, pilnų ramybės, šilumos ir meilės bei gausių Dievo malonių! https://www.facebook.com/sirvintusvarkangelomykoloparapija/videos/1059113718762389

2023-12-25