Parapijos globos namai

APIE MUS

Širvintų parapijos globos namai įsteigti 1994 m. rugsėjo 26 d. parapijiečių ir klebono monsinjoro Juozapo Dabravolskio pastangomis. Globos namai įkurti Širvintų miesto centre, buvusios Širvintų klebonijos pastate, (P. Cvirkos g. 15) tačiau nors globos namai stovi miesto centre, gyventojai yra arti gamtos, aplink namus parkelis (apie 30 a), kuriame įrengta pavėsinė, suoleliai, gėlynai, auga medžiai, teikiantys pavėsį, teritorija aptverta nuo pašalinių žmonių yra medinės skulptūros ir kt. Kita vertus, mes esame ir patogioje miestelio vietoje: šalia poliklinika, ligoninė, netoli bažnyčia, kelios parduotuvės, turgus.GE DIGITAL CAMERA
Širvintų parapijos globos namai, tai socialinės globos ir priežiūros įstaiga, skirta pensijinio amžiaus, neįgaliems žmonėms, kuriems reikalinga priežiūra, slauga ir kuriems neįmanoma socialinių paslaugų teikti jų namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios. Mūsų įstaigoje gali būti apgyvendinami asmenys trumpalaikei ar ilgalaikei socialinei globai. Mes siekiame, kad globos namai taptų juose gyvenančių asmenų namais. Gyvenimas organizuojamas taip, kad būtų kuo artimesnis jaukiai namų aplinkai, sudaromos galimybės gyventojams tvarkytis pagal savo pomėgius ir supratimą. Kiekvienam asmeniui užtikrinamas privatumą suteikiantis gyvenamasis plotas, reikiamas inventorius. Mūsų namų patalpos: gyvenamieji kambariai, valgomasis, virtuvėlė, skirta individualiam maisto gaminimui, higienos patalpos jaukios, šiltos, patogios, garantuojančios privatumą. Kambaryje kiekvienam gyventojui yra lova, spinta drabužiams, spintelė asmeniniams daiktams, kėdės, vienas bendras staliukas, pagal gyventojų poreikius televizorius, radijo imtuvas.
Atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, organizuojamas racionalus, dietinis, o prireikus ir specialus maitinimas. Teikiamos slaugos paslaugos, organizuojamos medikų konsultacijos ir kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pagal nustatytas normas gyvetojai aprūpinami medikamentais ir kitomis priežiūros, slaugos priemonėmis. Judėjimo sutrikimų turintys gyventojai aprūpinami reikiama kompensacine technika, stengiantis padidinti žmogaus su negalia savarankiškumo laipsnį. Pagal individualius globos planus Širvintų parapijos globos namuose, vykdoma socialinė reabilitacija, atsižvelgiant į atskirus kiekvieno asmens poreikius, pomėgius ir interesus.
Mūsų gyventojai įtraukiami į globos namų veiklą, čia dirbantys kvalifikuoti specialistai, motyvuoja pačius gyventojus į savipagalbą vienas kitam. Įstaigoje dirbama pažangiais darbo metodais, personalui sudaromos sąlygos profesiniam tobulėjimui.DSC_0071 Bendradarbiaujama su kitomis bendruomenėje esančiomis institucijomis, socialinėmis tarnybomis, Širvintų parapijos jaunimu, kuris lankosi pas senelius, meldžiasi, gieda, ruošia šventes, padeda buityje ir kt. Organizuojame tradicines kalėdines, velykines šventes, įvairias popietes, susitikimus, koncertus.
Širvintų parapijos globos namai – tikri namai, nes pas mus gali gyventi iki 30 asmenų. Esant tokiam gyventojų skaičiui galime užtikrinti jaukią ir ramią namų aplinką, visi esame pažįstami, artimi, žinome vienas kito džiaugsmus ir rūpesčius, todėl galime vadintis namais, galime vadintis šeima.
Nuo 1995 m. bendradarbiaujama su Saterlando krašto parapija (Vokietija). 2011 m. esame laimėję ES projektą „Širvintų parapijos globos namų modernizavimas pastatant naują pastatą“, tad greitu laiku tusrėsime modernius, šiuolaikiškai įrengus ir šiltus globos namus mūsų gyventojams.

 Kontaktai:

Sigitas Kirtiklis
Širvintų parapijos globos namų valdytojas
P. Cvirkos g. 15, LT-19121 Širvintos
Tel. 8 382  52 100
mob. 8 615  84 321
orisenatve@gmail.com
 

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

1. Būstas:
* asmeniui suteikiamas privatumą bei specialiuosius poreikius garantuojantis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus reikalavimus;
* gyventojas aprūpinamas pagrindiniais baldais: lova, kėde, spintele. Stalu ir spinta naudojasi visi viename kambaryje gyvenantys asmenys. Gyventojui suteikiama teisė turėti savo asmeninių daiktų;
* gyventojas aprūpinamas patalyne, drabužiais ir avalyne;
* suteikiamos patalpos gyventojų poilsiui ir užimtumui.

2. Socialinės paslaugos:
* informavimas;
* konsultavimas;
* tarpininkavimas;
* gyventojo interesų atstovavimas;
* asmens poreikių ir galimybių nustatymas;
* individualių socialinės globos planų sudarymas, peržiūrėjimas, tikslinimas;
* naujai atvykusių gyventojų paslaugų planavimas adaptaciniu laikotarpiu;
* pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkybių, motyvacijos skatinimas ir palaikymas;
* gyventojų asmeninių problemų išklausymas, įvertinimas, planavimas, sprendimų priėmimas;
* bendradarbiavimas su gyventojų šeimos nariais ir kitais artimaisiais;
* asmeninių pinigų apskaitos tvarka;
* pagalba apsiperkant parduotuvėse;
* pagalba atliekant kasdieninius buities darbus;
* bendravimo įgūdžių ugdymas, skatinimas.
* transporto paslaugų organizavimas asmeniniams gyventojo reikalams.

3. Buities paslaugos:
* gyvenamųjų patalpų tvarkymas;
* patalynės ir rūbų skalbimas, lyginimas, taisymas;
* avalynės taisymas;
* asmeninių daiktų priežiūra.

4. Asmens higienos paslaugos:
* sąlygų patiems gyventojams rūpintis asmens higiena sudarymas;
* pagalbos suteikimas atliekant asmens higienos procedūras: plaukų, nagų kirpimas, barzdos skutimas, nosies, ausų valymas, pagalba apsirengiant, maudantis, pagalba tualete, sauskelnių keitimas;
* kassavaitinio gyventojų maudymo organizavimas;
* aprūpinimas būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis.

5. Maitinimas:
* globotinių maitinimas keturis kartus per dieną;
* dietinio maitinimo organizavimas atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir esant medikų rekomendacijoms;
* individualios personalo pagalbos teikimas valgant, atsigeriant (esant būtinybei);
* maisto pristatymas į kambarį (esant būtinybei).
* papildomo maisto tiekimas;
* galimybė pačiam pasigaminti ar pasišildyti maistą.

6. Sveikatos priežiūra ir slaugos organizavimas:
* teisės pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą bei gydytoją užtikrinimas;
* slaugos organizavimas gyventojams turintiems sunkią negalią;
* sveikatos priežiūros procedūrų atlikimas (žaizdų profilaktika ir gydymas, kraujo spaudimo matavimas ir t.t.);
* įvairių specialybių gydytojų konsultavimo organizavimas;
* aprūpinimas medikamentais ir jų vartojimo priežiūra bei kontrolė;
* aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis neįgaliesiems organizavimas;
* gyventojo hospitalizacija į stacionarią gydymo įstaigą ir domėjimasis tolimesne sveikatos būkle bei gydymo eiga;
* artimųjų informavimas apie gyventojo gydymą stacionare;
* profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas;

7. Laisvalaikio ir užimtumo paslaugos:DSC_0008
* galimybės realizuoti pagal savo sugebėjimus ir pomėgius suteikimas;
* gyvenamųjų patalpų bei aplinkos tvarkymas, gražinimas;
* saviveiklos būrelių veiklos organizavimas;
* koncertų, susitikimų, paskaitų, parodų rengimas;
* kolektyvinis televizijos laidų žiūrėjimas, radijo klausymasis;
* laikraščių, žurnalų, įvairios literatūros leidinių skaitymas ir aptarimas;
* vardadienių, gimtadienių bei valstybinių švenčių organizavimas;
* paskaitų, susitikimų įvairiomis švietėjiškomis temomis organizavimas;
* sportinės veiklos (varžybų, sporto švenčių, stalo žaidimų, kryžiažodžių sprendimo) organizavimas;
* kitos, su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusios veiklos, organizavimas.GE DIGITAL CAMERA

8. Religinės paslaugos:
* religinių švenčių organizavimas;
* individualaus kunigo apsilankymo organizavimas;
* paliatyviosios slaugos suteikimas mirštančiam gyventojui;
* laidojimo paslaugos organizavimas;

APGYVENDINIMO TVARKA

Asmenys globos įstaigoje apgyvendinami vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 92 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“.
Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Jos atsako už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijos gyventojams, socialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir kokybę. Todėl dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens savarankiškumą. Asmens savarankiškumas vertinamas kompleksiškai atsižvelgiant į asmens amžių, socialinius santykius, gyvenamosios vietos pritaikymą, gebėjimą pasirūpinti savimi, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. Taip pat vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene.

Į globos namus nepriimami asmenys, kurie yra:
* Agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams;
sergantys:
* ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
* aktyviąja tuberkulioze;
* odos infekcinėmis ligomis;
* lytiškai plintančiais susirgimais;
* AIDS;
* lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

Senelių globos namuose gali būti apgyvendinami:
1. * Pensinio amžiaus asmenys;
2. * Asmenys, kuriems nustatyti vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis;
3. * Asmenys, kuriems nustatytas nedarbingumo lygis;
4. * Asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga;
5. * Asmenys su fizine negalia, kuriems socialinių paslaugų negalima suteikti namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios.

Reikalingi dokumentai, norint apsigyventi stacionarioje socialinės globos įstaigoje

Asmuo, norintis gauti socialinės globos paslaugas turi pateikti šiuos dokumentus savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:
1. Asmens prašymas (jo globėjo ar rūpintojo);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Pensininko pažymėjimas ir jo kopija;
4. Neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo pažymėjimas, išduotas Medicininės socialinės ekspertizės komisijos ir jo kopija;
5. Medicininių dokumentų išrašas F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl pensionato profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;
6. Pažyma apie gaunamas pajamas.
Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą 1 mėnesio laikotarpyje informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo. Priėmusi sprendimą dėl asmens apgyvendinimo globos namuose miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius persiunčia asmens bylą globos namams. Priimant asmenį į socialinės globos įstaigą sudaroma dvišalė sutartis tarp asmens ir socialinės globos įstaigos administracijos. Sutartyje yra numatytos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

APMOKĖJIMAS

Mokestis už gyvenimą globos namuose nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį. Tačiau mokama ne daugiau kaip 80% asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatyto turto vertės normatyvą. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

 UŽIMTUMASGE DIGITAL CAMERA

Globos namų gyventojai kasdien kviečiami valandėlę praleisti kartu. Jos metu vyksta įvairūs užsiėmimai: piešimas, aplikavimas, origami, pynimas, siuvimas, stalo žaidimai, dainavimas ir kiti. Susitikimai orientuoti į įvairius gyventojų pomėgius. Pagrindinis tikslas – planuoti gyventojų užimtumą, kurio metu galima būtų atsipalaiduoti, išreikšti save ir atrasti kažką naujo. Užsiėmimai prablaško kasdienybę, padeda vienam kitą geriau pažinti, susidraugauti. Laisvas ir spontaniškas dalyvavimas nereikalauja ypatingų meninių gebėjimų, kiekvienas padarytas darbelis vertinamas kaip asmeninė išraiška. Svarbiausia – procesas, kurio metu senoliai atranda kažką naujo, džiaugiasi savo kūryba, tyrinėja kitų darbus, patiria džiausmą ir pasitenkinimą, prisimena jausnystės dienas ir pasidalina išgyvenimais.GE DIGITAL CAMERA Bendrose erdvėse vyksta darbelių paroda, kiekvienas gali pasigrožėti savo ir kitų darbais, parodyti atvykusiems aplankyti giminaičiams, svečiams. Kasdienybę praskaidrina šventės, gimtadieniai, vardadieniai, svečių dienos. Pagrindinėms metų šventėms visi gyventojai puošiasi kartu, gamina dekoracijas, ruošia maistą, tvarkosi. Bendra veikla moko bendruomeniškumo, neleidžia jaustis vienišam.

Akimirkos nuotraukų galerijoje:

 

Šiuo metu vyksta naujos globos namų svetainės perkėlimo darbai. Kol kas apie mus daugiau rasite facebook paskyroje čia