Karantinas ir Bažnyčia

Nuo gruodžio 16 d. visoje Lietuvoje įsigaliojo griežtos karantino sąlygos, kai ribojamas ne tik gyventojų judėjimas, bendravimas, bet, pasak žiniasklaidos, uždaromos bažnyčios.

Gruodžio 15 d. Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius. „Šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni kitiems, – rašoma kreipimesi. – Atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, nutarėme nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.“

Bažnyčios neuždaromos, priešingai, jos lieka atviros, „kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje.“

Kunigą visuomet rasite bažnyčioje arba raštinėje, tada galėsite įsigyti ir kalėdaičių, ir susitarti dėl išpažinties, ir dėl laidotuvių šv. Mišių.

Raštinėje interesantai priimami nuo 8 iki 18 val.

Pasiteirauti galima:

tel. Nr. 8 611 43 915,

el. paštu: sirvintubaznycia@gmail.com

UncategorizedPermalink

Comments are closed.