Svečiai iš Paparčių

Rugsėjo 8 d. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje svečiavosi Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios moterų choras, vadovaujamas vargonininko Viktoro Zujaus. Svečiai giedojo vakarinėse Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. vikaras Povilas Slaminis. Žmonės buvo sužavėti atliekamomis giesmėmis ir po Šv. Mišių padėkojo skambiais plojimais. Užtvirtinant draugystę tarp vargonininkų Viktoro ir Dailiaus ir jų vadovaujamų chorų, buvo švenčiama bendra agapė, kurios metu skambėjo lietuvių liaudies dainos, nenutilo pokalbiai. Linkime Paparčių bažnyčios moterų chorui ir jų vadovui Švč. Mergelės Marijos globos ir toliau nuostabiais balsais šlovinti Dievą.

UncategorizedPermalink