Šeimos centras

Širvintų dekanato Šeimos centras savo veiklą pradėjo 1997 metais.
Steigėjas – Kaišiadorių vyskupas J.Matulaitis.
Širvintų dekanato Šeimos centro tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais.

Veiklos kryptys

Rengia ir įgyvendina šeimų sielovados programas:
– Sužadėtinių rengimo santuokai programą;
– Šeimos išsaugojimo programą;
– Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą;
– Šeimų pastoracijos programą;
– Santuokoje gyvenanačių vyrų maldos grupė;
– Teikia individualias psichologo, socialinių darbuotojų, natūralaus šeimos planavimo specialistų konsultacijas.
Formuoja katalikišką jaunimo požiūrį į lytiškumą, meilę, šeimą, gyvybę. Bendradarbiauja su Lietuvos šeimos centru, dalyvauja Lietuvos šeimos centro darbo grupių veikloje, atstovauja šeimos instituciją savivaldybės taryboje. Palaiko ryšius su vyskupijos institucijomis ir krikščioniškais šeimų judėjimais bei grupėmis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ugdo visuomenės pilietiškumą, organizuodamas renginius, akcijas, šventes, saugodamas ir gindamas šeimos, žmogaus orumo ir gyvybės vertybes.

Kontaktai: Vadovė Neringa Kazlauskienė, Vilniaus g. 108 , Širvintos, tel.8 602 85 244, el. paštas: