Patarnautojai

Labai svarbią reikšmę parapijos liturginėje tarnystėje užima šv. Mišių patarnautojai. Kitaip dar jie vadinami ministrantais. Šis žodis kilęs  nuo lotyniškojo žodžio ministrare – tarnauti. Kitose kalbose patarnautojai vadinami Altoriaus vaikais, Altoriaus tarnais, nes jų tarnystė skirta būtent altoriui. Ministrantų pagrindinė funkcija  – pagelbėti kunigui aukojančiam šv. Mišias. Tai apima pasiruošimą šv. Mišioms, patarnavimą šv. Mišių metu ir sakraliosios erdvės sutvarkymą po šv. Mišių. Visa ministrantų tarnystė pirmiausia yra tarnystė Dievui, nes visos jų pareigos susijusios su malda.

Comments are closed.