MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Susitikimas dėl Jaunimo pastoracijos

Gegužės 12 d. Širvintų parapijos namuose įvyko pokalbis-diskusija dėl Jaunimo pastoracijos vykdymo Širvintų parapijoje. Dalyvavo Širvintų parapijos kunigai, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro vadovė ses. Jurgita Jagminaitė bei parapijos jaunimo atstovai.

PLAČIAU »

Gegužinės pamaldos namuose

Širvintų kaimo gyventojai Gegužines pamaldas kasdien atlieka namuose. Į Česlovo ir Marijos Kavaliūnų namus kiekvieną vakarą ateina apie 20-30 aplinkinių namų gyventojų, visi drauge kalba Švč. M. Marijos litaniją, gieda

PLAČIAU »

Motinos dienos koncerto akimirkos

Kviečiame pasižiūrėti fotografijas ir drauge pasidžiaugti įvykusiu koncertu Motinos dienos proga. Dėkojame mokytojui Valdui Povilaičiui už pasiaukojimą mokant mažuosius vaikus muzikos, o jauniesiems muzikantams už tokį nuoširdų pasirodymą.

PLAČIAU »

Pirmieji…

Pirmasis mėnesio penktadienis – meldžiamės prašydami laimingos mirties malonės, kad iš šio pasaulio iškeliautume išsaugoję tikėjimą, panardinti Dievo Meilėje ir įsitvirtinę Amžinojo Gyvenimo viltyje. Šv. Margarita Alakok turėjo Viešpaties Jėzaus

PLAČIAU »

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei. Bažnyčiose ir šeimose atliekamos gegužinės pamaldos: Švč. M. Marijos litanija, malda “Atsimink, Maloningoji Mergele Marija…” bei giesmė “Sveika Marija, Motina Dievo”. Širvintų bažnyčioje

PLAČIAU »

Motinos dienos pamaldos ir renginiai

Širvintų parapijoje Motinos dieną (gegužės 6 d.) paminėsime tokia tvarka: 10 val. – votyva, palaiminimas Mamoms.  11 val. – Koncertas Motinos dienai groja Širvintų meno mokyklos violončelininkai, Violončelės mokyklos mažieji ir

PLAČIAU »

Kviečiame drauge paminėti GYVYBĖS DIENĄ

Širvintų dekanato šeimos centras kviečia paminėti gyvybės dieną – Balandžio 29 d. (sekmadienį). Gyvybės dienos programa : 1. 11.30 Rožinio malda Širvintų bažnyčioje 2. 12.00 Šv.Mišios  Širvintų bažnyčioje 3. Šeimų

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.