MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Rarotų Šv. Mišios

Maloniai kviečiame kartu švęsti Rarotų Šv. Mišias ir ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui su degančiomis žvakėmis rankose. Šv. Mišios aukojamos Advento laikotarpiu ryte 6.30 val. nuo pirmadienio iki šeštadienio. KAS

PLAČIAU »

Įvilktuvės

2022 m. gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventėje, Vilniaus kunigų seminarijoje sutaną apsivilko trečio kurso seminaristas Audrius Sargelis iš Kaišiadorių vyskupijos Širvintų dekanato Bagaslaviškio parapijos. Šv. Mišias

PLAČIAU »

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Brangūs parapijiečiai, 2022 m. gruodžio 11 d. 10 val. ir 12 val. mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos. Rekolekcijas ves kun. Kastytis Kazys Šulčius iš Zarkento Marijos-Kankinių Karalienės parapijos. Valandą prieš

PLAČIAU »

Advento laikotarpiui besiruošianti bendruomenė

Pirmąjį Advento sekmadienį, Bažnyčioje įžengiame į naujus liturginius metus. Šio laikotarpio simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis, įkvepia mus trumpiausių dienų ir ilgiausių naktų metu budėti ir laukti Viešpaties atėjimo.

PLAČIAU »

Širvintų parapijos vyrų maldos grupė

Maldos broliai Kristuje, kviečiame jungtis į Širvintų parapijos vyrų maldos grupę. Maldos grupėje siekiame stiprinti vyriškąją tapatybę pagal Dievo planą, skaitome Šv. Raštą, palaikome vieni kitus užtarimo malda, kalbamės, dalinamės

PLAČIAU »

Mano vaisingumas svarbus

2022 m. Gruodžio 3 d. 10 val.,  Širvintose, parapijos salėje vyks „Ciklo šou“ seminaras 10-12 metų mergaitėms  apie kūno pokyčius paauglystės metu. Būtina registracija el. paštu judita.bernatoniene0420@gmail.com; tel. 867167610 iki 

PLAČIAU »

RAROTINĖS MIŠIOS ŽVAKIŲ ŠVIESOJE

Ateinančias keturias Advento savaites kviečiame ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui – dalyvaujant rytmetinėse Rarotinėse Mišiose su degančiomis žvakėmis rankose. Rarotinės Mišios mūsų bažnyčioje vyks kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki šeštadienio,

PLAČIAU »

Bendruomenės susitikimas

Kun. Adam Adukowski iniciatyva Gyvojo Rožinio, Šeimos centro ir kiti bendruomenės nariai po sekmadienio Šv. Mišių susirinko bendrai maldai, katekizmo skaitymui apie Eucharistiją. Susitikimo metu bendruomenės nariai dalinosi liudijimais apie

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.