MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Sakralinės muzikos koncertas

Spalio 28 d., 11 val., Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks sakralinės muzikos koncertas “Ave Maria”. Muzikinius kūrinius atliks Vilniaus moterų choras “Liepos”, vadovė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė. Kviečiame dalyvauti!  

PLAČIAU »

Tikėjimo metai: adoracija

Kiekvieną penktadienį, nuo 17 val. iki 18 val., o pirmaisiais mėnesio sekmadieniais nuo 11 val. iki  12 val. Širvintų bažnyčioje vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

PLAČIAU »

Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Spalio 10 d., trečiadienį, nuo 16.30 iki 18 val. Širvintų bažnyčioje vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija Tikėjimo metų intencija. TIKĖJIMO METAI prasideda Spalio 11 d. Kaišiadorių katedroje J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas

PLAČIAU »

Šventė parapijos globos namuose

SU TARPTAUTINE PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA! Pasipuošę lapais ąžuolų, draugai, Švęskit rudeninę šventę. Jei gyvenimas toks trumpas, tai linksmai Reikia jis gyventi. (Vytautas Mačernis „Rudens sonetai“) Širvintų parapijos globos namų gyventojai

PLAČIAU »

Karališkių kaime pašventintas Kryžius

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, po šv. Mišių Zibalų bažnyčioje, Zibalų parapijos Karališkių kaime buvo pašventintas Kryžius. Jau seniai buvo kaime puoselėjama mintis, jog kaimas neturi kryžiaus ir derėtų jį pastatyti

PLAČIAU »

Kviečiame į atlaidus Zibaluose

Rugsėjo 23 d., sekmadienį, Zibalų šv. Jurgio bažnyčioje švęsime šv. Mato atlaidus. Šv. Mišios prasidės 12 val., po jų vyks Eucharistinė procesija. Atlaidų šv. Mišias aukos tėvas JULIUS SASNAUSKAS OFM,

PLAČIAU »

Gyvojo Rožančiaus maldos grupei – 10 metų

Rugpjūčio 3 d., Širvintų parapijos Gyvojo Rožančiaus maldos grupė minėjo 10 metų gyvavimo sukaktį. Susitikimas prasidėjo parapijos namuose vikaro pranešimu-paaiškinimu apie Lietuvos vyskupų parengtą 2006 m. instrukciją apie atgailos ir

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.