MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Dievo Gailestingumo šventės muzikos vakaras

Dievo Gailestingumo šventėje Širvintų bažnyčioje skambėjo sakraliosios muzikos kūriniai atliekami Širvintų mišraus choro “Dermė”, vadovė Jurga Sarpauskienė. Tai buvo pirmasis choro pasirodymas visuomenei ir Dievo Gailestingumo pagarbinimas. Dalyvaujant gausiai susirinkusiems

PLAČIAU »

Sakralios muzikos vakaras

Balandžio 15 d., švenčiant Dievo Gailestingumo sekmadienį, kviečiame į sakraliosios muzikos vakarą Širvintų bažnyčioje po vakarinių 18 val. šv. Mišių. Giesmes atliks Širvintų mišrus choras “DERMĖ“. Šis muzikos vakaras yra

PLAČIAU »

Naujojo Kaišiadorių vyskupo ingresas

  Kovo 25 d. Kaišiadorių katedroje vyko svarbi šventė – naujo Kaišiadorių vyskupo ordinaro Jono Ivanausko ingresas – įžengimo į sostą apeigos. Iškilmėse dalyvavo Aukščiausi Katalikų Bažnyčios Lietuvoje hierarchai, svečiai

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.