MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Kunigo Tado primicijos

Primicijos – kunigo pirmųjų šv. Mišių aukojamų savo parapijoje šventė. Tai kunigo svajonių diena, kuomet jis žengia prie Dievo altoriaus atnašauti padėkos auką toje bažnyčioje, kurioje brendo ir augo būsimojo

PLAČIAU »

Zibaluose pašventintas kryžius

Gruodžio 11 d., praėjus lygiai dviems mėnesiams nuo Popiežiaus Benedikto XVI paskelbtųjų Tikėjimo Metų pradžios, Zibalų miestelyje buvo pašventintas kryžius. Apeigose dalyvavo Zibalų seniūnas Nerijus Drazdas, Zibalų pagrindinės mokyklos moksleiviai

PLAČIAU »

Advento Susitaikinimo pamaldos

Gruodžio 22 d. (šeštadienį) Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks Advento Susitaikinimo pamaldos. 16.30 val. – Pamaldų pradžia: Sąžinės patikrinimo klausimai, Švč. Sakramento Adoracijos pradžia. 17 val. – išpažinčių klausymas.

PLAČIAU »

Zibalų miestelyje pastatytas kryžius

Gruodžio 5 d., Zibalų miestelyje, aikštėje prieš mokyklą buvo pastatytas medinis kryžius skirtas įprasminti prasidėjusius Tikėjimo metus. Ant kryžiaus iškalti Jėzaus žodžiai: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas”. Vienoje kryžiaus

PLAČIAU »

Katechezė šeimoms

   Širvintų šeimos centro savanoriai pradėjo katachezės kursą, kuris vyks kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį.    Šis kursas organizuojamas šeimoms, norinčioms pagilinti savo tikėjimą bei religines žinias, kad galėtų padėti vaikams

PLAČIAU »

Advento Susitaikinimo pamaldos

Gruodžio 22 d. (šeštadienį) nuo 17 val. Širvintų bažnyčioje vyks Atgailos pamaldos ruošiantis šv. Kalėdų šventėms. Išpažinčių klausys aplinkinių parapijų kunigai.

PLAČIAU »

Popiežius Benediktas XVI pasveikino širvintiškius

Popiežius Benediktas XVI, lapkričio 21 d., trečiadienio bendrojoje audiencijoje lietuviškai pasveikino iš Širvintų atvykusius maldininkus.  Popiežiaus sveikinimo tekstas: Iš širdies sveikinu maldininkus iš Lietuvos, ypatingai mišrujį chorą «Dermė» iš Širvintų!

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.