MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Pirmieji…

Pirmasis mėnesio penktadienis – meldžiamės prašydami laimingos mirties malonės, kad iš šio pasaulio iškeliautume išsaugoję tikėjimą, panardinti Dievo Meilėje ir įsitvirtinę Amžinojo Gyvenimo viltyje. Šv. Margarita Alakok turėjo Viešpaties Jėzaus

PLAČIAU »

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei. Bažnyčiose ir šeimose atliekamos gegužinės pamaldos: Švč. M. Marijos litanija, malda “Atsimink, Maloningoji Mergele Marija…” bei giesmė “Sveika Marija, Motina Dievo”. Širvintų bažnyčioje

PLAČIAU »

Motinos dienos pamaldos ir renginiai

Širvintų parapijoje Motinos dieną (gegužės 6 d.) paminėsime tokia tvarka: 10 val. – votyva, palaiminimas Mamoms.  11 val. – Koncertas Motinos dienai groja Širvintų meno mokyklos violončelininkai, Violončelės mokyklos mažieji ir

PLAČIAU »

Kviečiame drauge paminėti GYVYBĖS DIENĄ

Širvintų dekanato šeimos centras kviečia paminėti gyvybės dieną – Balandžio 29 d. (sekmadienį). Gyvybės dienos programa : 1. 11.30 Rožinio malda Širvintų bažnyčioje 2. 12.00 Šv.Mišios  Širvintų bažnyčioje 3. Šeimų

PLAČIAU »

Šv. Jurgio atlaidai Zibaluose

Balandžio 22 d., sekmadienį, Zibalų šv. Jurgio parapijos bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Šv. Jurgis – antrasis mūsų Tėvynės Lietuvos ir ūkininkų, žemdirbių globėjas. Dėl prastų oro sąlygų pamaldų dalyvių skaičius nebuvo gausus,

PLAČIAU »

Šv. Jurgio atlaidai Zibaluose

Maloniai kviečiame į titulinius šv. Jurgio atlaidus Zibalų bažnyčioje, balandžio mėn. 22 d., 13.30 val. Atlaidų pamaldoms vadovaus Vilniaus šv. Rapolo Arkangelo parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Po šv. Mišių

PLAČIAU »

NUMATOMI PARAPIJOS ĮVYKIAI

Pirmosios Komunijos šventė Širvintų parapijoje numatoma Gegužės mėnesio 13 ir 20 dienomis, 12 val. Pirmoji vaikų išpažintis numatoma Gegužės mėnesio 12 ir 19 dienomis, 16.30 val. Sutvirtinimo sakramentas Širvintų bažnyčioje

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.