MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Zibalų miestelyje pastatytas kryžius

Gruodžio 5 d., Zibalų miestelyje, aikštėje prieš mokyklą buvo pastatytas medinis kryžius skirtas įprasminti prasidėjusius Tikėjimo metus. Ant kryžiaus iškalti Jėzaus žodžiai: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas”. Vienoje kryžiaus

PLAČIAU »

Katechezė šeimoms

   Širvintų šeimos centro savanoriai pradėjo katachezės kursą, kuris vyks kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį.    Šis kursas organizuojamas šeimoms, norinčioms pagilinti savo tikėjimą bei religines žinias, kad galėtų padėti vaikams

PLAČIAU »

Advento Susitaikinimo pamaldos

Gruodžio 22 d. (šeštadienį) nuo 17 val. Širvintų bažnyčioje vyks Atgailos pamaldos ruošiantis šv. Kalėdų šventėms. Išpažinčių klausys aplinkinių parapijų kunigai.

PLAČIAU »

Popiežius Benediktas XVI pasveikino širvintiškius

Popiežius Benediktas XVI, lapkričio 21 d., trečiadienio bendrojoje audiencijoje lietuviškai pasveikino iš Širvintų atvykusius maldininkus.  Popiežiaus sveikinimo tekstas: Iš širdies sveikinu maldininkus iš Lietuvos, ypatingai mišrujį chorą «Dermė» iš Širvintų!

PLAČIAU »

Informacija

Lapkričio 14 d. (trečiadienis) – 11 val. – Širvintų švietimo centre vyks mokymas apie II Vatikano Susirinkimą. Mokymą sakys parapijos vikaras kun. M. Talutis. Lapkričio 16 d. (penktadienis) – 17

PLAČIAU »

Sakralinės muzikos koncertas

Spalio 28 d., 11 val., Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks sakralinės muzikos koncertas “Ave Maria”. Muzikinius kūrinius atliks Vilniaus moterų choras “Liepos”, vadovė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė. Kviečiame dalyvauti!  

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.