MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Kvietimas į sutuoktinių savaitgalį

Savaitgalis “Sutuoktinių susitikimai” Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams – tai vieno kitam padovanotas laikas! Jei per įvairius darbus nerandate laiko sau ir savo sutuoktiniui (ei); Jei nesusikalbate; Jei manote, kad Jūsų santuoka

PLAČIAU »

Per juokus į geresnę santuoką!

Širvintų šeimos centre sausio 20 dieną vyko filmas – seminaras ,,Per juokus į geresnę santuoką,,. Gausiai susirinkę dalyviai linksmai stebėjo filmą, netilo juokas,  gera nuotaika šildė susirinkusiųjų širdis. Vaikučiai taip pat turėjo užsiėmimą. Atskiroje

PLAČIAU »

Maldų už Krikščionių vienybę dienos

Nuo sausio 18 d. iki sausio 25 d. vyks maldų už Krikščionių vienybę aštuondienis. Melsime, kad visi Kristaus išpažinėjai taikiai sugyventų ir bendromis pastangomis liudytų Prisikėlusį Jėzų. Širvintų bažnyčioje maldos

PLAČIAU »

Tėvo Antano misija

Sausio 16 d. Širvintų parapijoje lankėsi Tėvas Antanas iš Joanitų vienuolyno, šiuo metu gyvenantis Naujoje Zelandijoje. Vienuolio misijos tikslas buvo susitikti su vaikais ir jaunimu ir pakviesti juos Dievo garbinimui

PLAČIAU »

Seminaras Šeimoms

Širvintų dekanato šeimos centras organizuoja seminarą sutuoktiniams bei poroms besiruošiančioms santuokai. „Per juokus į geresnę santuoką“ – netipiškas savaitgalio DVD seminaras vedybų klausimais. Mark Gungor, seminaro autorius, gvildena sudėtingus vyrų

PLAČIAU »

KVIETIMAS ŠEIMOMS!

Kviečiame Širvintų dekanato šeimas sekmadienį (sausio 6 dieną ) 11 val. jungtis Švč.Sakramento adoracijoje Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje . Jūsų viena valanda, padovanota Jėzui,  suteiktų Jo Širdžiai didelį džiaugsmą .

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.