MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

„Mykoliukai“ žygyje

Karštą rugpjūčio dieną po vakarinių Šv. Mišių sportiškai apsivilkę ir ryžtingai nusiteikę vykome į žygį. Nusprendėme patikrinti savo ištvermę ir įveikti 7 km Neries regioninio parko Karmazinų pažintinį taką. Eidami

PLAČIAU »

Su meile didesnei Dievo garbei

Vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“ yra ne tik aktyvūs piligrimai, maldomis ir giesmėmis šlovinantys Viešpatį, tačiau mielai įsitraukia į kitas veiklas parapijoje. Šiandien „Mykoliukai“ savo tarnyste prisidėjo prie Viešpaties altoriaus

PLAČIAU »

„Mykoliukai“ Anykščiuose

Liepos 28 d. „Mykoliukai” vyko į Anykščius. Rytas prasidėjo bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelėje. Aplankėme A. Baranausko klėtelę, Arklio muziejų, leidomės nuo kalno rogutėmis, šaudėme iš lanko Vorutos piliakalnio tvirtovėje, meldėmės

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.