MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Humanitarinė pagalba Ukrainai

Mieli Širvintų rajono žmonės, Lietuva pradeda rinkti DAIKTUS, RŪBUS IR BATUS ukrainiečiams, išgyvenantiems karo siaubą. Parama, kurios rinkimo procesą koordinuoja Lietuvos Raudonasis Kryžius, bus vežama

PLAČIAU »

Gyvojo Rožinio veikla

Suminkštink išdžiūvusias širdis, sustiprink netvirtas, sugraudink užkietėjusias, nusausink užpelkėjusias, sušildyk atšalusias, gelbėk žūstančias. (Nathalie Nabert „Kartūzų maldos“) Šiomis mintimis noriu pradėti pasakojimą apie Širvintų parapijos

PLAČIAU »

PAMALDŲ TVARKA

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.