MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

PIRMOJI KOMUNIJA

Baltais žiedais pasipuošęs pavasaris. Baltai pasipuošus ir Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. 2023 m. gegužės 14 d. ir 21 d. iš viso 90 Dievo vaikų pirmą kartą susitiko su Jėzumi.

PLAČIAU »

Kristus prisikėlė!

Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Tegul Tas, kuris nugalėjo mirtį ir nuodėmę, pripildo mus visus tikros ramybės. Tegul Jo prisikėlimo spindesys nušviečia gyvenimo tamsą ir suteikia jėgų įveikti sunkumus. Tegul

PLAČIAU »

Kovo 4 d. Švč. Sakramento adoracija

Kovo 4 d. Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks nuo 10:30 val. iki 18 val. 16 val. Švč. Sakramento adoracijoje giedos Širvintų parapijos jaunimas Kviečiame bent valandėlę padovanoti Jėzui Kristui!

PLAČIAU »

BENDRUOMENĖS SUSITIKIMAS

Vasario 26 dieną įvyko Širvintų parapijos bendruomenės narių susitikimas. Susitikimo metu kun. Adamas Adukovskis (Adam Adukowski) aptarė Švč. Sakramento adoracijos svarbą. Kalbėjomės apie tikėjimo dovaną, maldą, išmaldą, pasninką, Gavėnios tylos

PLAČIAU »

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS

Karas Ukrainoje jau tęsiasi metus. Ukrainiečių meilė savo šaliai suteikia jėgų kovoti už savo ir mūsų laisvę. “Ačiū, kad mums padedate”, – su ašaromis akyse dėkojo trijų mažamečių vaikų mama,

PLAČIAU »

KIEKVIENA SANTUOKA YRA AUGIMO ISTORIJA

Kviečiame visus Šeimos centrų savanorius, bendradarbius ir darbuotojus į Telšius. Susitikti, pabendrauti, pasitobulinti ir pasimelsti – pasidžiaugti! Konferencijos programa ir registracija: https://lietuvosseimoscentras.lt/wp-content/uploads/2023/02/Konferencija_plakatas_webui.pdf

PLAČIAU »

Kryžiaus Kelias

Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje apmąstomas Gavėnios metu penktadieniais 17 val. ir sekmadieniais 13 val. Kryžiaus kelias suprantamas širdimi, vidujai einant jį kartu su Jėzumi. Tai ne tik didis vidinio brendimo

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.