MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Šiemet, kaip ir kasmet Širvintų bažnyčia pasipuošė baltai. Gegužės 8 dieną trisdešimt trys širdelės pirmą kartą susitiko su Jėzumi. Tai labai svarbi ir atsakomybe pulsuojanti akimirka:

PLAČIAU »

Kas, jeigu ne MES!

Kas, jeigu ne MES, melsis už taiką pasaulyje!.. Kas, jeigu ne MES, kvies visus geros valios žmones ir MALDA solidarizuotis su ukrainiečiais… Esame atsakingi ne

PLAČIAU »

Stabdomas paramos rinkimas

Širvintų parapijos globos namai, Širvintų „Tėkmės“ mokykla ir Musninkų vaikų dienos centras (asociacija MUSI) apsijungė bendram darbui, kad prisidėtų prie Raudonojo kryžiaus ir surinktų paramą

PLAČIAU »

PAMALDŲ TVARKA

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.