MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Tarnystė džiugioje dvasioje

Vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“, Širvintų parapijos jaunimas ir Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai laukdami Šv. Arkangelo Mykolo atlaidų darbavosi tvarkydami šventoriaus aplinką ir puošdami bažnyčios altorius parapijiečių užaugintomis gėlėmis.

PLAČIAU »

Jaunimo diena Pivašiūnuose

Rugpjūčio 14 dieną vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“ vyko į Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dieną ir Žolinės atlaidų atidarymą Pivašiūnuose, kurioje ne tik meldėsi, bet dalyvavo susitikime su apaštaliniu nuncijumi Petar

PLAČIAU »

,,Mykoliukai” piligrimai

Ar jums teko kada nors vaikščioti takais, kuriais vaikščiojo šventasis? Žodžiais nenusakomas jausmas. Šv. Faustina (Maria Faustyna Kowalska) – vienuolė, nuolanki Dievo tarnaitė, kelerius metus gyveno Vilniuje ir būtent čia

PLAČIAU »

Jaunimo išvyka su baidarėmis

Rugpjūčio 10 d. parapijos jaunimas išvyko į baidarių žygį! Linksmai nusiteikę, apsupti gražių gamtos vaizdų plaukėme Širvintos upe, nuo Dainių iki Smailių poilsiavietės. Žygyje susidūrėme su įvairiomis kliūtimis, nuvirtusiais medžiai,

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.