MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Šiandien jums gimė Išganytojas! (Lk 2, 1-14)

Šv. Kalėdų pirmą dieną iškilmingas Šv. Mišias aukojo dekanas Leonas Klimas, pašventino prakartėlę, pasveikino gausiai į  Šv. Mišias susirinkusius parapijiečius bei svečius su Kristaus Gimimo švente bei perskaitė Kaišiadorių vyskupo

PLAČIAU »

Piemenėlių Šv. Mišios

Kaip piemenėliai, pirmieji sužinoję apie Jėzus gimimą, atėjo Jo pagarbinti, taip ir mes, išgyvenę jaukią artimųjų bendrystę ir šventiškai nusiteikę, po Šv. Kūčių vakarienės atskubėjome į Piemenėlių (Bernelių) Šv. Mišias

PLAČIAU »

Bendruomenių susitikimas Šv. Kūčių belaukiant

Gruodžio 23 d. turėjome nuostabią galimybę išgyventi kalėdinę bendrystę Kūčių susitikime. Esame pamaloninti, kad mus aplankė svečiai iš „Jesės atžala“, „Garstyčios grūdelis“, Joanitų, Jėzuitų, Vilniaus Apaštalų Šv. Petro ir Povilo

PLAČIAU »

Šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu

Gruodžio 24 d. IV ADVENTO SEKMADIENIS 10.00 val., 12.00 val. Gruodžio 24 d. KRISTAUS GIMIMO IŠVAKARĖS (ŠV. KŪČIOS) 22.00 val. Piemenėlių Mišios (Prakartėlės šventinimas lauke). Gruodžio 25 d. KRISTAUS GIMIMO

PLAČIAU »

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Trečiąjį Advento sekmadienį – džiaugsmo sekmadienį – mūsų bažnyčioje vyko rekolekcijos, kurias vedė kunigas teol. mgr. Algis Ananis. Kunigas primena, kad Dievas ir bažnyčia kviečia mus džiaugtis. Tačiau jeigu mes

PLAČIAU »

Rarotų Šv. Mišios

Maloniai kviečiame kartu švęsti Rarotų Šv. Mišias ir ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui su degančiomis žvakėmis rankose. Šv. Mišios aukojamos Advento laikotarpiu ryte 6.30 val. nuo pirmadienio iki šeštadienio. KAS

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.