MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Mūsų bendruomenė

Lapkričio 26 d. po vakarinių Šv. Mišių įvyko kasmėnesinis bendruomenės susitikimas. Jo metu dalinomės savo prašymais, intencijomis ir padėkomis už besibaigiančius liturginius metus. Kun. Adamas Adukovskis (Adam Adukowski) pasakojo apie

PLAČIAU »

Piligriminė kelionė į Lenkiją

Lapkričio 25 d. įvyko dar viena piligriminė kelionė į Lenkiją, į Sokulkos (lenk. Sokółka) miestelį, kur 2009 m. įvyko Eucharistinis stebuklas. Kelionės tikslas buvo mokytis pagarbaus santykio su Eucharistija. Santykio

PLAČIAU »

ADVENTO BELAUKIANT

Bendra malda, Advento vainiko pynimas, pašnekesiai prie arbatos, buvimo kartu džiaugsme laikas… Toks nuostabus ir palaimintas  vakaras, kai Maldos grupės „MOTINOS MALDOJE“ narės apjungė savo širdis ir rankas bendram darbui,

PLAČIAU »

Sekmadienio susitikimas

Įsimintina ir prasminga sekmadienio popietė su italu, šefu, Dievą ir artimą mylinčiu Gian Luca Demarco, kurioje susirinko gausus būrys Atgailos ir Sutvirtinimo sakramentams besiruošiantis jaunimas ir jų tėveliai. Svečias su

PLAČIAU »

Paskaita apie lytiškumą

Lapkričio 9 dieną Širvintų parapijos namuose vyko paskaita tėvams apie tai, kaip kalbėti su vaikais lytiškumo klausimais. Su Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadove Judita Bernatoniene aptarėme, kokias žinutes atsinešame kiekvienas

PLAČIAU »

EUCHARISTINĖ KELIONĖ Į LENKIJĄ

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigas Adam Adukowski jau ne pirmą kartą organizuoja piligrimines keliones į šventas vietas. Neseniai grupė širvintiškių Vilniuje apsilankė šventosios Faustinos namelyje. Tai mūsiškė šventoji. Neilga

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.