Parapijos jaunimo atstovės po „Lyderių savaitgalio“: „Grįžome su energija ir entuziazmu veikti savo parapijoje“

Širvintų parapijos jaunimo atstovės Roberta, Adrija ir Austėja (Kaišiadorių vyskupijos jaunimo savanorė) vasario 18–20 dienomis dalyvavo „Lyderių savaitgalyje’“, vykusiame Nemajūnuose. Pasak merginų, jas kiti dalyviai ir organizatoriai pasitikto labai šiltai. Savaitgalis buvo kupinas įvairiausių veiklų ir žaidimų.

„Supratome, dėl ko mes džiaugiamės ir kodėl mes turėtume padėkoti vieni kitiems, padėkoti Dievui“, – įspūdžiais dalinosi merginos.  Savaitgalio vadovė Rimantė mokymuose kalbėjo apie lyderystę ir koks turi būti lyderis. 

Kiekvieną dieną dalyviai pradėdavo ir užbaigdavo  malda. Po pusryčių vykdavo rankdarbių užsiėmimai. Kiekvienas dalyvis galėjo pasigamint žvakę,  balandį ir žuvytę. Po rankdarbių jaunuoliai mokėsi giesmių,  nes giedojo per Šv. Mišias su Molėtų jaunimu.

„Su kokiais įspūdžiais grįžome namo? Su energija ir entuziazmu veikti savo parapijoje, su naujomis pažintimis ir labai nuostabia nuotaika“, – naujų minčių ir idėjų įkvėptos atviravo Roberta, Adrija ir Austėja.

Daugiau „Lyderių savaitgalio“ nuotraukų rasite Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro feisbuko paskyroje

Comments Off on Parapijos jaunimo atstovės po „Lyderių savaitgalio“: „Grįžome su energija ir entuziazmu veikti savo parapijoje“

Mažutėlių kampelis Širvintų bažnyčioje

„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane…“ – taip evangelijoje pagal Matą Kristus sudraudžia savo apaštalus, neleidusius nunešti mažųjų, kad Jėzus juos palytėtų. Kiekvieną kartą smagu girdėti, kai bažnyčioje meldžiasi ne tik suaugę, bet ir vaikai. Žinoma, jų malda yra savotiška, kupina krykštavimo, judesio, smalsių žvilgsnių. Dažnai norisi, kad tų vaikų būtų daugiau, kad praleistas laikas bažnyčioje, šv. Mišiose paliktų jiems neišdildomą gerumo, malonumo įspūdį, kad jie norėtų kiekvieną sekmadienį aplankyti Jėzų, pasilabinti su kunigu, pakibinti ir išjudinti kokį rimtą ar šypsenas dalijantį parapijietį ar parapijietę.

Tad nuo vasario pirmojo sekmadienio mūsų bažnyčioje specialiai mažiesiems yra ruošiamos užduotėlės. Žinoma, vaikučiai be suaugusiųjų pagalbos neapseis, gal net ir suaugusiems bus įdomu dar kartą persiskaityti evangelijos ištrauką. Kas nespėjote paimti užduočių bažnyčioje, jas rasite prikabintas šiame pranešime. Kitų užduotėlių ieškokite sekmadieniais bažnyčios gale, netoli prie skelbimų lentos. O jei neturėsite galimybių dalyvauti šv. Mišiose, tuomet užduotėles surasite parapijos feisbuko paskyroje @sirvintusvarkangelomykoloparapija ir svetainėje www.sirvintuparapija.lt.

Dievo palaimos Jums!

Comments Off on Mažutėlių kampelis Širvintų bažnyčioje

Trys karaliai apsilankė Širvintų bažnyčioje

Sausio 9-osios sekmadienį, vakare, Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje parapijiečius pasitiko padūkę ir smalsūs piemenėliai. Vieni žavėjosi mažais vaikais, kiti šypsote šypsojosi, treti, regis, klauste klausė, kas čia bus, ketvirti – laukė.

Šv. Mišias aukojęs kunigas Adomas po visuotinės maldos perskaitė atsiųstą draugų pranešimą, kad į Širvintų bažnyčią užsuko į Rytus keliaujantys trys karaliai. Nešdami žvaigždę ir karūną, padūkę, bet prie karalių labai rimti, piemenukai lydėjo tris karalius. Puošnūs karaliai per bažnyčią žengė atnašomis ir dovanomis nešini. Visas šv. Mišias meldėsi kartu su parapijiečiais.

Nuostaba ir gera nuotaika tvyrojo bažnyčioje. Ne tik vaikai, bet ir suaugę norėjo prisiliesti prie trijų karalių, iš jų rankų gauti dovanų, įsiamžinti nuotraukose. Šį sekmadienį šv. Eucharistija buvo kitokia – su humoru ir staigmenomis.

Norintiems sužinoti, kaip tie karaliai atrado mūsų bažnyčią, tik Širvintų dekanato Šeimos centro savanoriai – Neringa, Vykintas, Aisvydas, Paulius, Morta, Ona, Lina, Laura – gali atsakyti. Teks juos susirasti ir pakamantinėti. O kol jų ieškosite, pasigrožėkite iškilmingais karaliais ir jų dėka sukurta šventine nuotaika Širvintų parapijos feisbuko paskyroje @sirvintųsvarkangelomykoloparapija.

Širvintų dekanato Šeimos centro informacija

Comments Off on Trys karaliai apsilankė Širvintų bažnyčioje

Gyvojo Rožinio veikla

Suminkštink išdžiūvusias širdis,

sustiprink netvirtas,

sugraudink užkietėjusias,

nusausink užpelkėjusias,

sušildyk atšalusias,

gelbėk žūstančias.

(Nathalie Nabert „Kartūzų maldos“)

Šiomis mintimis noriu pradėti pasakojimą apie Širvintų parapijos Gyvojo Rožinio (toliau GR) draugiją. Rožančiaus malda plaukia iš širdies, vienija jos narius trokštančius gyventi su Jėzumi.

Mūsų GR draugiją sudaro 60 žmonių, kurie meldžiasi namuose Gyvojo Rožinio maldą. Yra 3 GR grupės. Kiekvieną jų sudaro 20 narių. Melsdamiesi apimame 4 rožančiaus dalis: džiaugsmo, šviesos, skausmo, garbės. Kiekvienas narys turi jam skirtą Rožančiaus dalį ir slėpinį. Intencijas semiamės iš Kaišiadorių vyskupijos GR draugijos leidinio „Gyvasis“.

2021 m. spalio 11 d., per Širvintų bažnyčioje įvykusią mūsų dekanato dieną, Kaišiadorių vyskupijos GR draugijos vadovė Jolanta Felicija Celešienė pakvietė GR narius ir kitus parapijiečius naujam maldos įsipareigojimui – dvasinio įsivaizduojamo vaikelio įvaikinimui.

GR nariai meldžiasi bažnyčioje prieš šv. Mišias: pirmadieniais–šeštadieniais 17 val., o sekmadieniais 9 ir 11 val. Malda lydi kasdien. Ketvirtadieniais meldžiamės už mūsų parapijos ganytojus, o penktadieniais – už mirusiuosius. Kitomis savaitės dienomis meldžiamės už sveikatą, šeimas, asmeninėmis intencijomis.

Kasmet vykstame į didžiuosius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose. Meldžiamės prie stebuklingo Dievo Motinos su kūdikėliu paveikslo. Aplankome didžiuosius švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje.

GR veikla prasminga ne tik jos nariams, bet ir visos parapijos tikintiesiems. Todėl kviečiu visus norinčius dalyvauti šioje gražioje ir nuoširdžioje GR maldoje.

Širvintų parapijos GR vadovė Zita Garbatavičiūtė

Comments Off on Gyvojo Rožinio veikla

Sutuoktiniai atnaujino santuokos įžadus šv. Šeimos dieną

Gruodžio 26 dieną, pirmąjį sekmadienį po Šv. Kalėdų, Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiama Šventosios Šeimos šventė. Šv. Mišių metu parapijos sutuoktinių poros buvo pakviestos atnaujinti santuokos dieną vienas kitam duotus įžadus. Po santuokos įžadų atnaujinimų parapijos klebonas Leonas Klimas sutuoktinių poras palaimino ir palinkėjo, kad tolimesnį kelią sutuoktiniai eitų ne tik kartu su šeima, bet ir kartu su Dievu.

Po Šv. Mišių Šeimos centro savanoriai šventinį susitikimą tęsė parapijos namų salėje, kur dėkojo Dievui už besibaigiančius metus, dėkojo vienas kitam už bendrystę, giedojo Kalėdų giesmes ir aptarė ateities planus. Šeimos centro savanoriai viliasi, kad parapijos Šeimos centro savanorių ratas didės, prisijungs vis daugiau sutuoktinių porų, norinčių tolimesnį gyvenimo kelią keliauti kartu su Dievu, kaip to palinkėjo parapijos klebonas.

Šeimos centro informacija

Comments Off on Sutuoktiniai atnaujino santuokos įžadus šv. Šeimos dieną

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji,

broliai ir seserys!

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą,

kuris bus visai tautai.

Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.

Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2,10-11)

                  Tik ką perskaitėme Evangelijoje užrašytus angelo žodžius, ištartus Betliejaus piemenims. Bet giliausia prasme šitie žodžiai yra paties Viešpaties žodžiai mums. Kiekvienam ir kiekvienai iš mūsų. Tai nepaprasti žodžiai. Jie džiaugsmu pripildo visus nuo pat kūdikystės. Kalėdinė nuotaika, Kristaus gimimo Mišių liturgija,  prakartėlė, kalėdinės giesmės, papuošta eglutė, džiaugsmu šeimos narius suburiantis Kūčių ir Kalėdų šventinis stalas… Pasijuntame tikrai Dievo mylimais žmonėmis.

                  Šitą Dievo meilę žmonėms Jėzus tęsia per visą Evangeliją, kaip Gerasis Ganytojas ieškantis paklydusios avelės, aukščiausiai įvertinantis gailestingojo samariečio pasitarnavimą ir našlės skatiką, mokiniams nuplaunantis kojas ir ant kryžiaus atiduodantis savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų.

                  Kiekvieną dieną mes sutinkame tokį Jėzų! Jis kasdien ieško mūsų, kad būtume ne vieni, kad širdyje neužgestų tikėjimas ir viltis, kad neprarastume supratimo, kad Dievas mus myli ir esame Jam labai brangūs. Sutinkame Jėzų kaip paklydusi avelė ir taip pat žinome, kad Jis mūsų nepavarys, o paims ant rankų ir parneš užsidėjęs ant savo pečių.  Randame Jėzų pakliuvusį į plėšikų rankas ir turime galimybę būti gailestinguoju samariečiu, skiriant savo laiką, išlaidas, parodant rūpestį, nukenčiant nepatogumus. Jėzui labai brangūs tie mūsų du skatikai, kai turime menkas galimybes, jaučiamės silpni, pavargę, daug kuo nusivylę. Kasdien, įvairiose aplinkybėse galima išgyventi susitikimo su Dievu stebuklą, visiško pasitikėjimo Juo džiaugsmą. Tai progos ir kitiems padovanoti  mažus, bet labai tikrus, dieviškai žmogiškus dalykus.

Jėzaus gimimas

                  Kalėdos mums atveria Kristaus slėpinį ir kviečia meilės bendrystei. Evangelija labiausiai padeda pažinti ir pamilti Jėzų. Šventasis Jonas nuo Kryžiaus apie Jėzaus pažinimą taip rašo: “Reikia veržtis gilyn į Kristų, nes jis yra tartum turtinga kasykla, išvagota nesuskaičiuojamomis gyslomis su paslėptais lobiai. Vos tik kas nors kasteli giliau, lobiams niekada nebūna nei galo, nei krašto. Negana to, kiekvienoje gysloje tai šen, tai ten atsiveria vis nauji neregėtų turtų vingiai”.  

                  Švęsdami Kalėdas mes taip pat pasijuntame labiau žmonėmis, sukurtais pagal Dievo mintį ir planą. Patiriamas džiaugsmas yra tiesiog juntamos Dievo meilės mums skambesys. Per Kalėdas dėkojame Dievui, kad esame žmonėmis, kad kiekvieno mūsų laukia amžinas gyvenimas Dieve. Evangelija mums rodo kelią, kaip viską matyti Dievo akimis, kaip jausti ir mylėti Jo širdimi, kaip Jo pavyzdžiu atiduoti save dėl kitų. 

                  Prisiimdamas žmogaus prigimtį ir gimdamas žmogumi, Jėzus savo kančia, mirtimi ir Prisikėlimu įvykdė visiems skirto gyvenimo Dieve pažadą. Kristaus gimimas visokiose aplinkybėse žadina Dievo pasiilgimą. Net ir tada, kai žmonės ar visuomenės, užmiršdami tikrąją Kalėdų prasmę įsisuka į kalėdinių pirkinių šurmulį, net ir tai liudija, kad švenčiama kažką nepaprasto. Net ir užmirštas Dievo gimimas išreiškia žmogaus giliausią Dievo pasiilgimą.

                  Jėzaus gimimą švenčiame daugybės šiandienos iššūkių apsupty. Būdami krikščionys, mes tvirtai tikime, kad Jėzus visada yra su mumis. Jis yra visatos ir istorijos Viešpats.  Jo Prisikėlimu esame išvaduoti iš piktojo vergijos. Todėl meilė Dievui ir artimui yra didžiausia galia, labiausia tai, ko mums reikia. Malda, asmeninis atsivertimas, šventumo kova yra tai, ką mes visi galime ir privalome daryti. Pasitikėjimas Dievu ir didžiausias, nuolatinis dėmesys Jo valiai, yra tai, kas svarbiausia.  Pavojingiausia būtų likti “be vilties ir be Dievo pasaulyje”  (plg. Ef  2,12). 

                  Drauge su Visuotine Kristaus Bažnyčia pradėjome Popiežiaus Pranciškaus paskelbtą sinodinį kelią. Tai mūsų, tikėjimo brolių ir seserų kelias kartu su Kristumi. Tai Bažnyčios kelias, kuriuo eidami klausomės Kristaus, girdime vieni kitus, kalbamės su Kristumi ir vieni kitais. Ir kaip Šventojo Teodoro vienuolyno abatas Vilhelmas traktate “Tikėjimo veidrodis” sako: “Tegu tavo klausimas bus kaip malda, kilusi iš meilės, Dievo baimės ir nuolankaus troškimo, nesiekianti suvokti neaprėpiamos Dievo didybės, bet Išganytojo Dievo išganingose dovanose ieškanti visų mūsų išganymo”. Palaimintasis Teofilius Matulionis, ištikimas Dievo ir Bažnyčios tarnas, tebūna mums pavyzdys ir globėjas šiame sinodiniame kelyje.

                  Dėkodamas už gyvo tikėjimo liudijimą ir artimo meilę, nuoširdžiai sveikinu visus švenčiant Kristaus Gimimo šventę – Kalėdas.

                  Drauge nuoširdžiai melskime Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Šventąjį Juozapą, kad ateinančiais, Naujaisiais Viešpaties metais visi būtume arčiau Dievo ir vieni kitų.

                  Palaimintų, džiugių ir prasmingų Kalėdų švenčių!

                       Vysk. Jonas IVANAUSKAS                                              

 Šv. Kalėdos, 2021 m.

J. E. vyskupo J. Ivanausko nuotraukos šaltinis: www.15min.lt

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Pirmasis sinodo kelio susitikimas „Kelionės bendrakeleiviai“

Širvintų parapijoje prasidėjo pirmieji sinodo kelio susitikimai. Pirmąjį susitikimą suorganizavo vaikų choras „Mykoliukai“ gruodžio 18 d.. Antrasis įvyko Širvintų bažnyčioje, gruodžio 19 d., po vakarinių šv. Mišių. Susitikimo metu parapijiečiai kalbėjosi, ar parapija / bendruomenė yra vieta, kur auga jų tikėjimas ir kodėl? Ar lanko organizuojamas veiklas, yra organizacijų – Gyvojo rožinio, Šeimos centro, Carito, choro, maldos grupių – nariai, gal skaito Šventąjį Raštą, nagrinėja kunigo pamokslus. Aptarė, kaip gilina savo tikėjimą, kur ieško ir kas padeda atrasti atsakymus į iškylančius tikėjimo klausimus, kaip prisideda prie parapijos veiklos. Įdomu buvo sužinoti, kokia yra parapijiečių svajonių Bažnyčia, kas yra atsakingas už ją? Susitikimo dalyviai įvardino, kokios grupės, asmenys yra Bažnyčios paribyje.

Nors susitikime dalyvavo nedaug parapijiečių, tačiau pokalbis buvo labai kokybiškas ir produktyvus. Dalyviai suprato ir pripažino, kad kiekvienas iš mūsų esame atsakingi už savo Bažnyčios kūrimą ir puoselėjimą.

Sausio mėnesį bus organizuojamas antrasis sinodo kelio susitikimas tema – „Klausytis ir kalbėti“. Drąsiname dalyvauti ir kartu eiti sinodo keliu!

„Mykoliukų“ susitikimas
Parapijiečių susitikimas

Širvintų parapijos informacija

Comments Off on Pirmasis sinodo kelio susitikimas „Kelionės bendrakeleiviai“

Širvintose jau prasideda sinodo kelias

2021 m. gruodžio 19 d. Popiežiaus Pranciškaus kvietimu po šv. Mišių, apie 18.40 val., Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks pirmasis sinodinis susitikimas su parapijiečiais. Labai kviečiame sudalyvauti!

KUR KVIEČIA MUS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS?

Popiežius Pranciškus 2021 m. spalio 8–9 d. pašaukė Dievo Tautą į Sinodą, kuris vyks iki 2023 m. spalio mėnesio. Pradžioje jis vyks vietinėse Bažnyčiose – parapijose, o galiausiai Vyskupų sinodo asamblėjoje Romoje.

Sušaukdamas šį Sinodą, popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti jos gyvenimui bei misijai esminę temą: kokiu keliu turi eiti Bažnyčia trečiajame tūkstantmetyje? Kaip ir Vatikano II Susirinkimo pasiūlytas Bažnyčios atnaujinimas, ši bendra kelionė drauge yra ir dovana, ir užduotis. Drauge apmąstydami nueitą kelią, įvairūs Bažnyčios nariai, vadovaujami Šventosios Dvasios, galės pasimokyti vieni iš kitų, pasidalinti patirtimi bei požiūriais. Apšviesti Dievo žodžio ir suvienyti maldos, mokėsime pažinti Dievo valią ir žengti tais keliais, kuriais žengti mus kviečia Dievas, – link gilesnės bendrystės, visapusiškesnio dalyvavimo ir didesnio atvirumo vykdant savo misiją pasaulyje.

KAS YRA SINODAS?

Sinodas graikų k. reiškia „sujungti, suburti, eiti kartu“. Bažnyčios esmė yra keliavimas. Tai Bažnyčios prigimtis ir, anot popiežiaus Pranciškaus: „Kai Bažnyčia sustoja, ji jau nebėra Bažnyčia, ji tampa tik miela, pamaldžia draugija, nes laiko Šventąją Dvasią narve.“  Gyva Bažnyčia visada keliauja, t. y. sutinka naujus iššūkius, juos sprendžia, atsinaujina, susiburia, tariasi, klysta, savo gyvenimu liudija ir skelbia Evangeliją. Tai gyvas organizmas, matomas ir atpažįstamas Bažnyčios kasdieniame gyvenime ir darbe.

Todėl ir esame Popiežiaus padrąsinti žengti pirmyn drauge įsiklausant į Šventąją Dvasią bei Dievo žodį. Galiausiai ėjimo drauge kelias yra veiksmingiausias būdas parodyti ir praktiškai įgyvendinti Bažnyčios, kaip keliaujančios bei misionieriaujančios Dievo tautos, prigimtį.

Krikšto galia visi esame pašaukti dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Parapijose nedidelės krikščionių bendruomenės, pasauliečių sąjūdžiai, vienuolių bendruomenės ir kitokios bendrystės formos, vyrai ir moterys, jauni ir pagyvenę žmonės – visi kviečiami įsiklausyti vienas į kitą, kad išgirstų tai, ką sako Šventoji Dvasia. Bažnyčiai leidžiantis į sinodinę kelionę, į tokią Bažnyčią, kokia būti mus kviečia Dievas, turime prakalbinti, išgirsti, įsiklausyti kiekvieną, dalyvaujantį sinode. Tad akivaizdu, kad šio Sinodo tikslas nėra pagaminti daugiau dokumentų. Juo veikiau siekiama įkvėpti žmones pasvajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, leisti suvešėti žmonių viltims, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti.

SINODO APLINKYBĖS, TIKSLAS

Gyvename, kai siaučia pasaulinė pandemija, vietiniai ir tarptautiniai konfliktai, didėjantis klimato kaitos poveikis, migracija, įvairios neteisingumo, rasizmo, smurto, persekiojimo bei didėjančios nelygybės formos. Bažnyčioje gausu nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių skausmingos patirties dėl „seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo galia ir piktnaudžiavimo sąžine“. Apsivalymui, atsinaujinimui ir skirtas šis visuotinis Bažnyčios susirinkimas.

Šio sinodo tikslas – visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. O tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į pasiklydusių, atstumtųjų, silpnųjų mintis, kad atpažintume laiko ženklus. 

KAS KVIEČIAMI DALYVAUTI SINODINIAME KELYJE?

Ligi šiol Vyskupų sinodas vykdavo kaip vyskupų susirinkimas dalyvaujant ir vadovaujant popiežiui. Gyvenimas rodo kad Bažnyčios balso girdėjimas yra teisingiausias kelias visai Dievo tautai. Todėl sinodas nebėra vien vyskupų susirinkimas, bet visų tikinčiųjų kelionė, neatsiejamai įsitraukiant visoms vietinėmis Bažnyčioms. Sinodiniame kelyje kviečiami dalyvauti VISI tikintieji.

Tarimasis su Dievo tauta nereiškia, kad Bažnyčioje viskas sprendžiama daugumos balsu. Dalyvavimas bet kokiame sinode pirmiausia yra dalijimasis išgyvenimais, patirtimis skelbiant Evangeliją ir liudijant Kristų.

Kiekvienas pakrikštytasis yra Šventosios Dvasios buveinė ir per jį kalba Šventoji Dvasia. Tad šioje kelionėje yra svarbus kiekvienas žmogus. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui asmenų, kuriems kyla grėsmė būti paliktiems nuošalyje, – moterų, neįgaliųjų, išsituokusių, pabėgėlių, migrantų, pagyvenusiųjų, vargšų, katalikų, kurie retai ar apskritai nepraktikuoja tikėjimo, ir t. t. Taip pat surastina kūrybiškų būdų, kaip įtraukti vaikus ir jaunimą.

KAIP KELIAUSIME?

Svarbu įsivardinti kur esame, su kuo ir kur einame. Tad popiežiaus troškimas, kad šio sinodinio kelio metu mokytumės klausytis ir tik tuomet kalbėti.

Šiam tikslui siekti  parapijose yra suburta organizacinė komanda: sinodinio kelio koordinatorius Laura Kirtiklienė ir keli moderatoriai (Neringa Kazlauskienė, Sigitas Kirtiklis, Renata Blusevičienė, Zita Garbatavičiūtė, Danguolė Lapinskienė). Jie su klebonu sukuria Sinodinio kelio parapijoje strategiją: ką, kaip ir kada kviesti į susitikimus. 

Susitikimams Lietuvoje pateiktos 7 temos:

Kelionės bendrakeleiviai

Įsiklausymas ir kalbėjimas

Šventimas

Atsakomybė už bendrą misiją

Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas

Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas

Sinodalumo ugdymas.

Šios temos bus aptartos iki birželio pradžios po vieną kas mėnesį.

Sinodinis procesas pirmiausia yra dvasinis procesas. Tai nėra mechaninis duomenų surinkimas ar susitikimų bei debatų serija. Sinodiniu įsiklausymu siekiama įžvalgos – kur ir kaip eiti toliau.

Dalyvauti šiuose susitikimuose kviečiami visi: tikintys, netikintys, jauni ir pagyvenę, atstumti ir priimti, nuskriausti ir apdovanoti. Visi esame Dievo vaikai, todėl ir esame visi kviečiami pasikalbėti.

Kaip užfiksuoti pasitarimų rezultatus?

Moderatoriai užsirašys pagrindines grupelėse išsakytas mintis, parapijos koordinatorius visas jas apibendrins. Juo nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę. Apibendrinimas veikiau yra įžvalgos aktas, pasirinktinai užrašant tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui, ir siunčiama vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriams. Po kiekvieno susirinkimo iki  gegužės 31 d.

KAS TOLIAU?

2022 m. birželio 1–12 d. bus atlikta  parapijų įžvalgų suvestinė.

2022 m. birželio 12 d. įvyks Kaišiadorių Vyskupijos ikisinodinis susitikimas Kaišiadorių katedroje.

2022 m. liepos–rugpjūčio mėn. bus organizuojamas nacionalinės įžvalgos rengimas.

2023 m. spalio mėnesį Vyskupų sinodo XVI eilinė generalinė asamblėja įvertins gautus sinodo duomenis.

Šio sinodinio proceso tikslas yra ne laikina ar vienkartinė apklausa, bet galimybė visai Dievo tautai drauge įžvelgti, kaip žengti besitariančios Bažnyčios link ilgalaikėje perspektyvoje. 

Naudokimės šia galimybe ir sudalyvaukite istoriniame įvykyje 2021 m. gruodžio 19 d. po vakarinių šv. Mišių, apie 18.40 val..

„Ateik, Šventoji Dvasia, kuri žadini naujas kalbas ir į lūpas įdedi gyvenimo žodžius, apsaugok mus nuo tapimo muziejine Bažnyčia, gražia, bet nebylia, su daugybe praeities ir mažai ateities. Ateik tarp mūsų, kad sinodinėje patirtyje mūsų nenustelbtų nusivylimas, kad nepaskandintume pranašystės, kad viskas nevirstų steriliomis kalbomis. Ateik, meilės Dvasia, atverk mūsų širdis klausymuisi. Ateik, šventumo Dvasia, atnaujink šventąją Dievo Tautą. Ateik, Dvasia Kūrėja, ir duoki žemei naują veidą.“ Amen.

Comments Off on Širvintose jau prasideda sinodo kelias

Kalėdinių šv. Mišių laikas

Comments Off on Kalėdinių šv. Mišių laikas

Kalėdinės „Mykoliukų“ dirbtuvės

„Mykoliukai“ svarstė: „Jeigu Kalėdų senelis su elfais turi dirbtuves, kodėl mes negalime tokių įkurti?“ Taip ir padarėm. Gruodžio 11 d. Širvintų parapijos salėje veikė „Kalėdinės „Mykoliukų“ dirbtuvės“. Ką darėme? Kepėme sausainius parapijos globos namų gyventojams, dekoravome, kūrėme sveikinimą.

Pakvipo parapijos salė kalėdine dvasia ir nešėme ją sekmadienio rytą, po Šv. Mišių į Širvintų parapijos globos namus. Siunčiame šventėmis kvepiančią laukimo nuotaiką į visų jūsų namus ir širdis.

Comments Off on Kalėdinės „Mykoliukų“ dirbtuvės