J.E. Jono Ivanausko darbinė vizitacija Širvintų parapijoje

Gegužės 16 d. Širvintų parapijos bendruomenė sulaukė J.E. Jono Ivanausko darbinio vizito. Susitikimo metu religinių organizacijų atstovai pristatė savo veiklas, pokyčius, aptarė iškylančius iššūkius, rūpesčius. Vyskupas pasidalino patarimais, kaip vykdyti veiklas, į ką daugiau atkreipti dėmesį.

Širvintų parapijai atstovavo Gyvojo Rožinio vadovė Z. Garbatavičiūtė, Šeimos centro vadovė N. Kazlauskienė, jaunimo vadovė A. Jakubickaitė, Globos namų valdytojas S. Kirtiklis, „Caritas“ vadovė L. Kirtiklienė, Širvintų tikybos mokytojų metodinio vadovė J. Mačiulienė, vaikus, ruošianti Pirmajai šv. Komunijai tikybos mokytoja R. Blusevičienė.

Comments Off on J.E. Jono Ivanausko darbinė vizitacija Širvintų parapijoje

Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Šiemet, kaip ir kasmet Širvintų bažnyčia pasipuošė baltai. Gegužės 8 dieną trisdešimt trys širdelės pirmą kartą susitiko su Jėzumi. Tai labai svarbi ir atsakomybe pulsuojanti akimirka: vaikai įsipareigoja gilinti ir puoselėti savo tikėjimo tiesas, tikėjimą, o tėvai ir bendruomenė – padėti vaikams įgyvendinti Pirmosios šv. Komunijos pasiryžimą – gyventi su Kristumi.

Šią svarbią dieną šv. Mišias iškilmingai aukojo klebonas L. Klimas, išpažinčių klausėsi kunigas Adam Adukowski. Bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ šlovino Dievą giesmėmis. Už vaikus meldėsi ir jų tėveliai su kviestiniais svečiais.

Vaikus pirmajai šv. Komunijai ruošė katechetai Renata Blusevičienė ir Dailius Kavalevskis.

Šventės akimirkos:

Comments Off on Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Širvintų bažnyčioje suskambėjo šventinis koncertas motinoms

Šventinis Širvintų meno mokyklos koncertas motinoms „Mama, aš dainuosiu tau visas dainas“ sugrąžino Širvintų bažnyčios parapijiečius į prieškarantininį laikotarpį – atgimė pakili nuotaika, pasigirdo šventinis šurmulys, klegesiai, o vaikų lūpose suskambo nuoširdžiausi žodžiai ir dainos motinoms. Toks buvo Motinos dienos sekmadienis 2022 m. gegužės 1 dieną.

Širvintų meno mokyklos jaunučių choras „Garsiukai“, vadovaujami Julijos Jadzevičienės, nuotaikingomis dainomis ir skaidriais balsais apdainavo Lietuvą, jos grožį, motinų gerumą, apdovanojo šypsenomis. Muzikinius sveikinimus perdavė ir savo nuoširdumu bei talentais pradžiugino ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės mokiniai drauge su mokytoja Aušrine Ulinskaite.

Nuoširdus AČIŪ Širvintų meno mokyklos auklėtiniams ir jų vadovams, sušildžiusiems parapijiečių, ypatingai mamų, širdis!

Kviečiame apžvelgti šventės akimirkas:

Comments Off on Širvintų bažnyčioje suskambėjo šventinis koncertas motinoms

Širvintų parapijos šeimos šventė mažąsias vaikų Velykėles

Balandžio 24 d. Širvintų parapijos šeimos šventė vis puokštę švenčių: minėjo Gyvybės dieną, šventė Dievo gailestingumo ir Atvelykio sekmadienį (mažąsias vaikų Velykėles), ir, žinoma, parapijos šeimų šventę. Sekmadienio popietę į parapijos namus rinkosi Pirmajai šv. Komunijai besiruošiantys ir šiaip visi norintys dalyvauti vaikai. Vaikučių parapijos namuose laukė tautodailininkė Oksana Graužinienė, kuri vedė vilnos vėlimo edukaciją tema „Margučiai“. Tėveliams tuo metu bažnyčioje vyko užsiėmimas su kunigu Adamu, kuris mokymo metu susirinkusiems kalbėjo apie išpažinties prasmę. Parapijos svečiai Šarūnas ir Audra pristatė Dievo Motinos komandos judėjimą. Tai krikščioniškos poros, sujungtos Santuokos sakramentu, yra pašauktos sekti Kristų meilės, laimės ir šventumo keliu. Dievo Motinos komandos – Šventosios Dvasios dovana – judėjimas poroms visame pasaulyje, kad padėtų joms bręsti ir įgyvendinti santuokinį dvasingumą. Buvo aukojamos Šv. Mišios, per kurias giedojo šeimos centro savanoriai, tai buvo savanorių debiutas. Po vakarinių Šv. Mišių visi šventė agapę, kurios metu vaikai varžėsi margučių ridenimo varžytuvėse, vaišinosi suneštinėmis vaišėmis ir bažnyčios šventoriuje virtais barščiais. Kartas nuo karto iš dangaus prapliupęs lietus neišgąsdino puikiai nusiteikusių parapijiečių ir parapijos svečių.

Ačiū visiems už bendrystę.

Širvintų parapijos šeimos centro savanoriai

Renginio nuotraukas rasite feisbuko paskyroje @sirvintusvarkangelomykoloparapija

Comments Off on Širvintų parapijos šeimos šventė mažąsias vaikų Velykėles

VASC projektas – parama Ukrainai „Šeima – šeimai“

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras imasi koordinuoti paramą Ukrainai pagal principą „šeima – šeimai“.

Pagalba ir parama skirta šeimoms Ukrainoje, turinčioms naujagimių ar greitai susilauksiančioms kūdikio.

Karo metu Ukrainoje daugybė šeimų susilaukia kūdikio krizinėje situacijoje, nes dėl karo prarado namus, neteko darbo, tapo pabėgėliais į saugesnį Ukrainos regioną, vaiko tėtis kariauja ir t.t. Situacijos gali būti labai įvairios.

Gimė idėja pradėti pagalbos tokioms moterims projektą pagal principą „šeima – šeimai“:

Lietuvoje esanti šeima (ar kelios šeimos drauge) imasi pusę metų palaikyti psichologiškai ir paremti materialiai moterį/šeimą su kūdikiu Ukrainoje, dėl karo atsidūrusią sunkioje situacijoje (pasitraukė iš karo veiksmų zonos, šeima neteko darbo, vyras kariauja, ji su vaiku yra karo zonoje ir t.t.).

Teikiama pagalba:

– materialinė parama – įsipareigojimas šešis mėnesius paremti šeimą po 100 eurų per mėnesį, jei 100 Eur Jums didelė suma – galima šią sumą susidėti kelioms šeimoms. Materialinė parama būtų teikiama pasitikėjimo principu, t. y. neprašant atsiskaityti kur buvo išleista, nepasirašant jokių sutarčių, tiesiog siunčiant dovaną bankiniu pavedimu.

Drauge su materialine pagalba svarbu palaikyti ryšį ir teikti:

– draugišką palaikymą, – tiesiog būti draugais parašant žinutes, pasiteiraujant, kaip gyvuoja ir t.t. Asmeninis santykis joms gali būti labai svarbus, tai galimybė pajusti, kad yra ne vienišos. Jei nekalbate rusiškai, galima susirašinėti naudojant internetines vertimo platformas.

Kviečiame atsiliepti žmones, kurie norėtų padėti šeimai su naujagimiu Ukrainoje, šiu el. paštu: bendruomene@vasc.lt. Mes jums atsiųsime Ukrainos šeimos kontaktus.

Ačiū už Jūsų pagalbą! ❤️

Apie projektą „Šeima- šeimai“ LRT „Mažojoje studijoje“ pasakoja Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centro vadovas Algirdas Petronis ir radijo stoties M-1 žurnalistė, savanorė Vaidilutė Drelingienė. Projekto pristatymo klausykitės čia.

Comments Off on VASC projektas – parama Ukrainai „Šeima – šeimai“

Mažosios vaikų Velykėlės

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 602 85 244 (Neringa Kazlauskienė)

Šventės organizatorius – Širvintų dekanato šeimos centras

Comments Off on Mažosios vaikų Velykėlės

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?

Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5-6)

Brangieji,

                      Sveikinu visus, švenčiančius Kristaus Prisikėlimą!

Šloviname Viešpatį, dėkojame už Jo begalinę meilę mums, žmonėms. Kristaus kančia, mirtis ir Prisikėlimas yra esminis ir pats svarbiausias mums įvykis. Juo pats Dievas mus išgelbsti ir išaukština, kad amžinai dalyvautume dieviškame gyvenime.

                      Velykų slėpinio šventimas mus skatina augti Dievo meile ir pažinimu. Skaitydami Šventąjį Raštą ir įsimąstydami mes vis geriau matome nuostabų Dievo planą. Žmogų, patikėjusį piktuoju, o ne Kūrėju, Dievas nusprendžia išgelbėti begaliniai nusižemindamas ir prisiimdamas mirtimi paženklintą nusidėjusio kūrinio kūną. Dar daugiau. Prisiima gėdingą mirtį ant kryžiaus, kad sunaikintų pačią mirtį. Galiausiai, prisikeldamas žmogaus kūnu jį perkeičia ir padovanoja amžiną, niekuomet nesibaigiantį gyvenimą, dievišką gyvenimą. Tai skirta kiekvienam iš mūsų! Koks nuostabus yra Dievas, koks brangus Jo dovanotas gyvenimas!

                      Kristaus Prisikėlimą švenčiame kasmetine Velykų švente, tuo pabrėždami šio įvykio svarbą. Tačiau Kristaus Prisikėlime mes esame tiesiog panardinti, jo apimti. Švenčiame jį kiekvieną sekmadienį, švenčiame sekdami Jėzumi Evangelija, melsdamiesi, laikydamiesi Dievo įsakymų, mylėdami artimą, atlikdami kasdienes savo pareigas, priimdami kančią ir mirtį. Kaip, brangieji, svarbu, kad Kristaus Prisikėlimas mus gyvai veiktų kiekvieną dieną.

                      Krikščionio gyvenimas, tai kasdienė kelionė Evangelija su Prisikėlusiu Kristumi, vis giliau suprantant Jo žodžius, vis aiškiau pamatant Jo atliktus darbus. Žvelgdami į gyvenimo tikrovę daug kartų įsitikiname, kokia didelė Jėzaus meilė žmonėms, kokie teisingi Jo žodžiai. Moralinės vertybės, laisvė, žmonių ir tautų teisės, prasminga ateitis yra tikros ir tvarios tada, kai remiasi santykiu su Dievu.

                      Būti krikščioniu reiškia prisiimti Jėzaus gyvenimo būdą, Jam skirtą atmetimą ir mirtį ant kryžiaus. Bet tai kartu reiškia gyvenimą vertą žmogaus, nešant kitiems palaimą ir prasmę, kartu su kitais keliaujant į dievišką amžinybę. Mūsų prigimčiai tai sunkus kelias. Bet jis vienintelis teisingas. Kiti keliai, iš pažiūros dažnai atrodantys patrauklūs, pilni dar didesnės kančios ir beprasmybės, neverti žmogaus vien dėl to, kad jie neveda į amžinąjį gyvenimą su Dievu.

                      Jėzus keliauja su mumis kaip Gerasis Ganytojas, mus mylintis draugas. Drąsina į Dievą kreiptis kaip į mylintį, gailestingąjį Tėvą. Visada priglaudžia kai nusidedame, bet kryžiaus mirtimi parodo, koks baisus, naikinantis yra tikrasis nuodėmės veidas. Jėzus trokšta, kad pasirinkę kelią su Juo neišsigąstume kryžiaus. Net ir ant kryžiaus bus Jėzus. Jis yra svarbiausias. Jis yra Dievas, mylintis ir Visagalis, Visatos ir istorijos Viešpats.

                      Gyvename labai neramiu laiku. Nuo baisaus, beprotiško karo kenčia ir žūsta Ukrainos žmonės. Mūsų jautrumas, nuoširdi malda, susitelkimas, artimo meilė yra labai svarbi. Ji svarbi ir dėl mūsų pačių, dėl Lietuvos ir Europos ateities. Atsivertimas, deranti vieta Dievui asmeniniame ir visuomenės gyvenime yra tai, kas šiandien reikalingiausia. Gili pagarba ir padėka visiems, kurie malda, konkrečiu darbu, artimo meilės tarnyste padedate kenčiantiems Ukrainos žmonėms.                      

                      Visais laikais tikėjimas buvo ir yra didžiausia atrama ir viltis. Sunkiausius laikus išgyvendami juo vadovavosi mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai. Į tokį kelią šiandien mus visus kviečia Prisikėlęs Kristus. Nepaleiskime Kristaus rankos, nesiduokime sugundomi palikti Jį. Būkime tvirti tikėjime. Kristus nugalėjo mirtį ir prisikėlė.

                      Visi Šventojo Rašto pasakojimai tikėjimo žvilgsniu sujungia praeitį, dabartį ir ateitį, Dievo veikimą ir žmonių darbus į vieną visumą. Juose nesunkiai atpažįstame ir mūsų laikų dramas, kovojant už siekį būti žmogumi, sukurtu pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Susiduriant su skaudžia tikrove mums taip pat,  kaip ir kai kuriems Jėzaus mokiniams gali kartais pasirodyti, jog Jėzaus žodžiai yra „kieti“, kilti pagunda jį palikti. Galime turėti ir nepagrįstų lūkesčių ir tarsi pamiršti, kad sekimas Jėzumi, tai yra kelias į išsigelbėjimą, nepatogus, kryžiumi pažymėtas. Ir patį kryžių galime matyti tik kaip kančios ar beprasmybės ženklą, nepamatant ant jo paties prikalto Kristaus, mirusio, bet Prisikėlusio. Galime negirdėti kai kurių Jėzaus žodžių, o pasirinkti ir vadovautis tik mums patinkančiais. Tai ką skaitome Jėzaus kančios ir mirties aprašyme, vienokiu ar kitokiu būdu palies ir mus. Kai kada jie gali nuskambėti, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, kaip „kvailystė“ ar „papiktinimas“. Gali reikėti labai gilaus tikėjimo, kad nepabėgtume, kaip apaštalai. Jie tikrai mylėjo Jėzų, turėjo daug geros valios, bet kaip ir mes buvo silpni žmonės. Kad būtume tuo mylimuoju Jėzaus mokiniu, kuris su Marija ir verkiančiomis moterimis liko stovėti po kryžiumi, reikalinga Dievo malonė, suteikianti jėgų ir gilų tikėjimą. Reikalinga drąsa būti nuolankiam ir pasitikėti Dievu. Kasdien įsisąmoninti, kad esame reikalingi Dievo, o be Jo nedaug ką galime nuveikti. Žinome taip pat, kad prie Jėzaus kryžiaus stovėjo ginkluoti kareiviai, reginio pasižiūrėti susirinkusi minia. Prie kryžiaus visada patiriame didžiausią tikėjimo išbandymą. Girdime sakant: „Kitus gelbėdavo,  o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, tenužengia dabar nuo kryžiaus, ir mes juo tikėsime… Jis pasitikėjo Dievu, tad teišvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: ‘Aš Dievo Sūnus“ (Mt 27, 42-43).

                      Velykų rytą moterys atėjo prie kapo nešdamosi mirusio Jėzaus kūnui paruoštus tepalus. Bet jau buvo įvykę tai, ko niekas negalėjo nei suvokti, nei numatyti. Juodžiausias tamsybių siautėjimas pralaimėjo. Kristus Prisikėlė! Tai didžiausias Dievo meilės žmogui slėpinys. Šitas slėpinys vyksta per visą žmonijos istoriją. Jis vyksta ir mūsų dienomis.

                      Prasmingų, džiugių ir viltingų Prisikėlimo švenčių su Kristumi! Aleliuja! Amen.

Vyskupas † Jonas IVANAUSKAS

Kaišiadorys, 2022 m. Šv. Velykos

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

Kas, jeigu ne MES!

Kas, jeigu ne MES, melsis už taiką pasaulyje!..

Kas, jeigu ne MES, kvies visus geros valios žmones ir MALDA solidarizuotis su ukrainiečiais…

Esame atsakingi ne tik už save, bet ir už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje.

Kviečiame visus Širvintų parapijos tikinčiuosius kiekvieną gavėnios penktadienį, nuo kovo 4 d., 17.15 val., ir sekmadieniais, po Sumos šv. Mišių, bažnyčioje eiti Kryžiaus kelią už taiką Ukrainoje.

Taip pat kiekvieną dieną, 21 val., raginame melstis Dievo gailestingumo vainikėlį. Žinoma, būtų labai kilnu, kai kiekvienas prisijungtume mums įprasta malda, pavyzdžiui, kalbėdami Rožinio maldą ar maldą už taiką: Tikiu Dievą Tėvą ir 7 poterius (Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui Tėvui).

MALDA tebūna mūsų taikos ginklu!

Telaimina Jus ir Ukrainą Dievas!

Comments Off on Kas, jeigu ne MES!

Stabdomas paramos rinkimas

Širvintų parapijos globos namai, Širvintų „Tėkmės“ mokykla ir Musninkų vaikų dienos centras (asociacija MUSI) apsijungė bendram darbui, kad prisidėtų prie Raudonojo kryžiaus ir surinktų paramą ukrainiečiams, praneša stabdantys paramos rinkimą.

„Dėl didelio paaukotų daiktų kiekio Raudonasis kryžius stabdo daiktų ir rūbų rinkimą. Kviečiame paruoštą paramą dar palaikyti. O kas negalite saugoti pas save, rinksime ir sandėliuosime tam skirtose patalpose. Jie tikrai ateityje bus reikalingi. Ačiū visiems prisidedantiems ir jau prisidėjusiems!“ – praneša paramos rinkimo koordinatorė ir ragina finansiškai paremti organizacijas, kurios dirba dėl Ukrainos

https://www.blue-yellow.lt

https://www.redcross.lt/musu-sirdys-ir-rankos-ukrainai

https://www.aukok.lt/https://stipruskartu.lt

Comments Off on Stabdomas paramos rinkimas

Humanitarinė pagalba Ukrainai

Mieli Širvintų rajono žmonės,

Lietuva pradeda rinkti DAIKTUS, RŪBUS IR BATUS ukrainiečiams, išgyvenantiems karo siaubą. Parama, kurios rinkimo procesą koordinuoja Lietuvos Raudonasis Kryžius, bus vežama tiesiai į Ukrainą ir dalinama žmonėms, kuriems teko palikti namus ir slėptis, nepasiėmus reikalingiausių daiktų, drabužių. Kelios Širvintų organizacijos( Širvintų parapijos globos namai, Širvintų Tėkmės mokykla ir Musninkų vaikų dienos centras( asociacija MUSI) apsijungė bendram darbui ir kviečia kitas Širvintų rajono organizacijas, bendruomenes ir pavienius žmones prisidėti prie paramos ir aukoti tai, ko prašo Raudonasis kryžius:

Šiltus vyriškus, moteriškus, vaikiškus drabužius (striukes, paltus, megztinius, džemperius);

Šiltus vyriškus, moteriškus, vaikiškus batus;

Pledus, antklodes, patalynę, miegmaišius, rankšluosčius;

Jogos kilimėlius.

Prašome, kad visi drabužiai ir kiti daiktai būtų sudėti į maišus, surūšiuoti pagal tipą, dydį ir kam – vyrams, moterims ar vaikams rūbai, batai yra skirti. Ant maišo informacija turėtų būti užrašyta lietuvių arba anglų kalbomis, taip pat pažymėta, kiek ir kokių daiktų, rūbų ar batų maiše yra vienetais. Pavyzdžiui: „Striukės, L dydis, moteriškos, 3 vnt.“ ir pan.

Renkame tik naujus arba mažai dėvėtus, geros būklės ir švarius daiktus, rūbus, batus!!!

Pasidalinkite šia informacija su savo draugais.

Ryt ir poryt – vasario 28 ir kovo 1 d. dovanojamus daiktus galite atvežti:

1. Širvintose – į Širvintų parapijos globos namus, adresu P. Cvirkos g. 15, Širvintos. Kontaktinis asmuo – Laura Kirtiklienė, mob. Nr. 860180512. Darbo laikas: vasario 28 d., kovo 1 d. 10.00–17.00.

2. Bagaslaviškyje – Širvintų „Tėkmės“ mokykla, adresu Klevų g. 5, Bagaslaviškis. Kontaktinis asmuo – Jūratė Gvozdienė, mob. Nr. 860678969. Darbo laikas: vasario 28 d. 9.00–20.00 val.; kovo 1 d. 9.00–18.00 val.

4. Musninkuose – vaikų dienos centras „Aitvarai“. Darbo laikas: vasario 28 d. ir kovo 1 d. 13.00–17.00. Kontaktinis asmuo Judita Korsakienė, mob. Nr. 861592611.

Bet kokiais iškilusiais klausimais kreipkitės į paramos rinkimo koordinatorę – Juditą Korsakienę, mob. Nr. 861592611.

Comments Off on Humanitarinė pagalba Ukrainai