Parapijos jaunimo išvyka į vyskupijos jaunimo dienas Molėtuose

Rugsėjo 25 d. dalis Širvintų parapijos choro ,,Mykoliukai‘‘ vaikų  ir parapijos jaunimo vyko į Molėtus, Kaišiadorių vyskupijos organizuojamą jaunimo dieną.

Iš pradžių aplankėme Videniškių vienuolyną ir bažnyčią. Vėliau visi dalyviai  darbui buvo  suskirstyti į grupeles. Turėjome galimybę išgirsti apie Molėtų bažnyčios istoriją. Po pietų susipažinome su Molėtais, grįždami aplankėm netoli Molėtų esantį ,,Technikos muziejų.

Labai smagiai praleidom laiką. Ačiū parapijos klebonui L. Klimui, kuris finansavo mūsų kelionę ir kun. Adomui Adukowskij, kuris mus lydėjo ir daug įdomaus papasakojo.

Kamilė Bubelevičiūtė

Comments Off on Parapijos jaunimo išvyka į vyskupijos jaunimo dienas Molėtuose

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai – šventė bendruomenei

Šv. arkangelo Mykolo atlaidų akimirka

Kasmetiniai šv. arkangelo Mykolo atlaidai šiemet buvo labai laukiami tikinčiųjų bendruomenės. Pavergę nuo vienatvės, aktyvūs bendruomenės nariai pasiūlė suburti bendruomenę ne tik prie Dievo stalo, bet ir su trenksmu pašėlti per agapę. Tik viskas iš pradžių…

Šv. Mišias širvintiškiai šventė drauge su Kauno kunigų seminarijos seminaristais ir jų dvasios tėvu jėzuitu Stasiu Kazėnu. Smagu priimti svečius, jų pasiklausyti, pajusti gaivų tikėjimo skelbimo dvelksmą. Svečio pamokslo susidomėję klausėsi procesijai baltai pasipuošusios mergaitės, suaugę vyrai, moterys, pasidabinusios išskirtiniais procesijos drabužiais, kiti parapijiečiai, bažnyčios ekonominės tarybos nariai, rajono merė irgi rado minutėlę svečio pasiklausyti. Skambiais balsais Dievą garbino Širvintų kultūros centro mišrus kamerinis choras „Navis“, Širvintų choras „Dermė“, Širvintų parapijos choristai.

Dekano kun. L. Klimo padėkos svečiams, rajono merei, ekonominės tarybos atstovų N. Didžiokienės ir V. Matulio padėkos svečiui dvasios tėvui jėzuitui S. Kazėnui, mūsų parapijos kunigams dekanui L. Klimui ir A. Adukowski buvo palydėtos plojimais per visą bažnyčią.

Lauktos agapės nuotaiką palaikė Avižonių kapela. Parapijiečiai savo pastangomis ir padedant restorano vedėjai A. Kaminskienei suruošė stalą visiems šv. Mišių dalyviams. Šokiais, gera nuotaika, pokalbiais parapijiečiai užbaigė šv. arkangelo Mykolo atlaidus.

Atlaidų nuotraukos iš Neringos Kazlauskienės, Dalios Kunevičienės ir Nomedos Drazdienės feisbukų paskyrų:

Comments Off on Šv. arkangelo Mykolo atlaidai – šventė bendruomenei

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai rugsėjo 26 d. 12 val.

Comments Off on Šv. arkangelo Mykolo atlaidai rugsėjo 26 d. 12 val.

Kviečiame į šeimų susitikimą

Comments Off on Kviečiame į šeimų susitikimą

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI

Gerb. ketvirtų klasių mokinių tėveliai,
2021–2022 mokslo metais jūsų vaikai (globotiniai), Jums pageidaujant, galės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Tam, kad jūsų vaikai (globotiniai) būtų ruošiami minėtiems sakramentams, reikia parašyti prašymą (laisva forma) Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui ir nurodyti, kad norite jog jūsų vaikas (globotinis) būtų ruošiamas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Prašyme taip pat turi būti nurodyta:

 1. Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė.
 2. Jūsų vaiko (globotinio) vardas, pavardė.
 3. Gyvenamoji vieta.
 4. Vieno iš tėvų (globėjų) kontaktinis telefonas.
 5. Vaiko telefono numeris.
 6. Vaiko elektroninio pašto adresas, jeigu reikėtų mokytis nuotoliniu būdu (arba vieno iš tėvų, jeigu vaikas neturi elektroninio pašto).
 7. Gimimo data.
 8. Klasė, kurioje mokosi.
 9. Kartu su prašymu reikia pristatyti nukopijuotą Krikšto sakramentą liudijantį dokumentą.
  Prašymus paduokite tikybos mokytojoms arba klasės mokytojai.
  Registracija vyks iki rugsėjo 24 d.
  Susirinkimas, kurio metu bus suteikta visa informacija dėl ruošimosi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, vyks bažnyčioje 2021 m. spalio 10 d. po 12.00 val. Šv. Mišių.

Informacija teikiama telefonu 8 686 01 963 (tikybos mokytoja Renata).


Pagarbiai

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas

Comments Off on INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI

Dievo Motinos komandų susitikimas Vievyje

Santuokos įžadų atnaujinimo akimirka

Širvintų dekanato savanoriai Neringa, Vygantas, Laura ir Sigitas, įkvėpti Dievo Motinos komandos atstovų, rugsėjo 4 d. dalyvavo Dievo Motinos komandų narių susitikime Vievyje.

Susitikimas prasidėjo Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, po to dalyviai drauge šventė šv. Mišias, meldėsi už šeimas, dėkojo Dievui už visas sakramentines malones ir atnaujino Santuokos įžadus. Susitikimas baigėsi bendra agape.

Comments Off on Dievo Motinos komandų susitikimas Vievyje

Susitikimas su Dievo Motinos komandos nariais

Šeimos centro savanoriai per pirmąjį susitikimą išsakė norą susitikti su įvairių krikščioniškų šeimų judėjimų Lietuvoje nariais. Rugpjūčio 22 d. į Širvintas atvyko Dievo Motinos komandos nariai Tomas ir Daiva, Šarūnas ir Audra. Svečiai pasidalino savo atsivertimo ir santuokos išsaugojimo istorijomis.

Dievo Motinos komandos esti tam, kad padėtų sutuoktiniams atrasti Santuokos sakramento turtus ir įkūnyti santuokinį dvasingumą. Šios poros savo pavyzdžiu liudija krikščioniškos santuokos svarbą Bažnyčioje ir pasaulyje.

Dievo Motinos komandos – tai santuokinio dvasingumo sąjūdis katalikų Bažnyčioje, į jį įsitraukia susituokusios poros, kurios tiki krikščioniškosios santuokos idealu ir nori:
• likti ištikimos savo Krikšto pažadams;
• į savo gyvenimo centrą statyti Kristų;
• pažinti Dievo valią vyrui ir moteriai, kad ją įvykdytų;
• savo gyvenimu liudyti Dievo meilę;
• perteikti Kristaus žinią pasauliui;
• liudyti krikščioniškąsias vertybes socialinėje ir darbo aplinkoje.

Sąjūdžio tikslas – padėti sutuoktiniams gyventi santuokos sakramento pilnatvėje.
„Dievo Motinos komandų esminis tikslas – padėti poroms siekti šventumo: nieko daugiau ir nieko mažiau“, – rašė įkūrėjas Tėvas Henry Caffarel.

Šis sąjūdis pavadintas Dievo Motinos vardu, nes būtent Marija veda mus link savo Sūnaus Kristaus, kuris yra komandos
narių dvasinio gyvenimo centras. Dėl savo atsidavimo Dievo valiai Marija yra tobulas klusnumo Šventajai Dvasiai pavyzdys, kuriuo turėtų sekti sutuoktinių poros.

Šeimos centro informacija

Comments Off on Susitikimas su Dievo Motinos komandos nariais

Šeimos centro savanoriai Žolinės atlaidus šventė Pivašiūnuose

Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmė (Žolinės) Šeimos centro savanoriams yra puiki proga apsilankyti Pivašiūnuose, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kur kasmet vyksta didieji atlaidai. Jie paprastai pritraukia gausų būrį tikinčiųjų, nors šiais metais – kiek mažesnį.

Prieš pagrindines dienos šv. Mišias vyskupijos Šeimos centrų savanoriai, kaip šventoji šeima prieš daugelį metų keliavo į Betliejų, taip su vėliavomis ir asilėliu priešaky ėjo į šventovę.

Mišiose dalyvavo Lietuvos vyskupai, piligrimai iš visos Lietuvos ir kitų šalių Seimo nariai, vyskupijos Šeimos centrų savanoriai.

Iškilmių metu susirinkusieji galėjo klausytis Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinio choro, Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestro. Atnašas nešė vyskupijos šeimos centrų savanoriai.

Kaip ir kasmet žmonės į atlaidus plaukė su gyvų ar džiovintų gėlių puokštelėmis rankose, kurios buvo šventinamos. 

Šv. Mišios buvo aukojamos bažnyčios šventoriuje lauke, jų metu buvo meldžiamasi už šeimas.

Kai kurie tikintieji meldėsi ir bažnyčios viduje prie žymiojo Dievo motinos su kūdikiu paveikslo.

Po Šv. Mišių Šeimos centrų savanoriai susitiko švęsti agapės, pabūti drauge, sudalyvauti ekskursijoje po Pivašiūnų šventovę. 

Džiaugiamės galėję pabūti drauge su tikinčiaisiais.

Šeimos centro informacija

Comments Off on Šeimos centro savanoriai Žolinės atlaidus šventė Pivašiūnuose

Šeimų susitikimas Dievo veikimo tema

Rugpjūčio 8 dieną, po sekmadienio vakarinių Šv. Mišių šeimos susirinko bendrystei. Pastiprinę sielas malda, vienijomės Agapėje. Klebonijos kieme keptas šašlykas vienijo Bažnyčios patarnautojus, giesmininkus, Šeimos centro šeimas ir parapijos jaunimo atstovus. Vaikai po ramaus buvimo Šv. Mišių aukoje, galėjo pabėgioti, pažaisti, krykštaudami visiems priminti nerūpestingą vaikystės džiaugsmą. Lengvo lietučio pagąsdinti sugužėję į parapijos salę dalyvavome kun. vikaro Adomo mokyme apie Dievo veikimą, žiūrėjome filmo ištrauką, reflektavome, buvo atsakyta į iškilusius klausimus. Dėkojame Viešpačiui už tokį turiningą ir prasmingą sekmadienio vakarą.

Nomeda Drazdienė, vyr. tikybos mokytoja

Susitikimo akimirkos:

Comments Off on Šeimų susitikimas Dievo veikimo tema

Šeimos centro savanoriai: „Mes labai pasiilgome šeimų susibūrimų“

Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai liepos 25 d. po ilgos pertraukos ir karantino susitiko su naująja centro vadove Neringa Kazlauskiene ir dvasios vadovu kunigu Adam Adukovski.

Po vakarinių Šv. Mišių savanoriai ir palaikantys Šeimos centro veiklą susėdo į bendrą ratą pasidalinti per karantiną patirtais išgyvenimais, išsakyti poreikį, ką norėtų nuveikti šeimų labui per metus. Didžioji dalis dalyvavusiųjų išreiškė norą kuo daugiau pabūti kartu su bendraminčiais, nes per karantiną jautėsi vieniši. Savanoriai Katerina, Zenonas, Žydronė norėtų susitikimų su įvairių šeimų judėjimų, esančių Lietuvoje, nariais, pasidalinti liudijimais. Savanorė Laura tikisi atgaivinti grupę „Motinos maldoje“. Kunigas Adamas sutiko pravesti užsiėmimus tikėjimo tema. Kol tėvai dalinosi savo mintimis, kūrė metų veiklos planą, vaikai žaidė su savanore Adrija.

Susitikimo metu savanoriai sutarė susitikti iki vasaros pabaigos kas savaitę, o po to vieną kartą per mėnesį. Kitas susitikimas vyks po savaitės gyvybės tema, kurią vainikuos agapė. Į susitikimus yra kviečiamos viso Širvintų dekanato šeimos, norinčios pagilinti savo tikėjimą, pabūti kartu, siekiančios susiburti į tikinčių šeimų bendruomenę.

Širvintų dekanato Šeimos centro informacija

Susitikimo akimirkos:

Comments Off on Šeimos centro savanoriai: „Mes labai pasiilgome šeimų susibūrimų“