MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

gAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Kovo 10 d. (sekmadienį) vyks Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val., 12 val. ir 18 val. Rekolekcijas ves kun. Tadas Piktelis. Paruoškime savo širdis Jėžaus Kristaus prisikėlimui Šv.

PLAČIAU »

KRYŽIAUS KELIAS

…Jėzus ima kryžių už tave, kad turėtum drąsos imtis savo pareigų, nešti savo kasdienybės kryžių, kad Jo meilės pavyzdys sustiprintų tave, kai atrodys, jog tavo kryžius per sunkus, kai norėsi

PLAČIAU »

SKELBIMAI

Vasario 14 d. – Pelenų diena. Šv. Mišios aukojamos 10 ir 18 val. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas. Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios aukojamos 12 ir

PLAČIAU »

dĖL PARAMOS SKYRIMO

Kviečiame savo auka prisidėti prie Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios stogo remonto darbų. Paremti projekto įgyvendinimą galite skirdami 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio iki 2024-05-02 užpildydami prašymą pervesti

PLAČIAU »

SKELBIMAS

Vasario 2 d. Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios). Šv. Mišios aukojamos 10 val. ir 18 val. Bus šventinamos žvakės. Vasario 3 d. Šv. Blažiejaus diena. Šv. Mišios aukojamos 10 val. ir

PLAČIAU »

„Mykoliukai“ su dovanomis aplanko senelius

Gruodžio 27 d. Širvintų bažnyčios parapijos salėje veikė kalėdinės dirbtuvės. “Mykoliukai“ karpė snaiges, ruošė sveikinimą Širvintų parapijos senelių namų gyventojams ir darbuotojams. Gruodžio 28 d. Širvintų bažnyčios vaikų ir jaunimo

PLAČIAU »

Šiandien jums gimė Išganytojas! (Lk 2, 1-14)

Šv. Kalėdų pirmą dieną iškilmingas Šv. Mišias aukojo dekanas Leonas Klimas, pašventino prakartėlę, pasveikino gausiai į  Šv. Mišias susirinkusius parapijiečius bei svečius su Kristaus Gimimo švente bei perskaitė Kaišiadorių vyskupo

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.