MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Tituliniai Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

2023 m. spalio 1 d. šventėme titulinius Šv. Mykolo atlaidus. Į atlaidų iškilmes susirinko gausus būrys parapijiečių, gretimų apylinkių gyventojų bei svečių. Su dovanomis ir sveikinimais atvyko Seimo narys Jonas

PLAČIAU »

Sumos ir „Mykoliukų“ choro tarnystė

Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje jungtinis Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų ir jaunimo choras ,,Mykoliukai” bei sumos choras giedojo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmėje (Žolinės) atlaiduose. Šv.

PLAČIAU »

Bendrystės džiaugsmai

Nėra nieko smagiau už buvimą kartu. Vaikų ir  jaunimo choras ,,Mykoliukai”, pašlovinę Viešpatį ir Švč. Mergelę Mariją giesmėmis Žolinės atlaiduose, ėjo į žygį. Nuostabi gamta ir bendrystė – kas gali

PLAČIAU »

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė

„Skaisčiausia Marija, dangun paimtoji, Tu Motina mūsų esi“ (https://www.katalikai.lt/index.php?id=103) Nešini žolynais į bažnyčią susirinkome švęsti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę (Žolinę). Šv. Mišias aukojo dekanas Leonas Klimas. Visi kartu

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.