MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Kalėdinis Vyskupo Jono Ivanausko sveikinimas

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! “Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą,kuris bus visai tautai.Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.Jis yra Viešpats Mesijas”(Lk 2,

PLAČIAU »

Rarotų Šv. Mišios

Maloniai kviečiame kartu švęsti Rarotų Šv. Mišias ir ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui su degančiomis žvakėmis rankose. Šv. Mišios aukojamos Advento laikotarpiu ryte 6.30 val. nuo pirmadienio iki šeštadienio. KAS

PLAČIAU »

Įvilktuvės

2022 m. gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventėje, Vilniaus kunigų seminarijoje sutaną apsivilko trečio kurso seminaristas Audrius Sargelis iš Kaišiadorių vyskupijos Širvintų dekanato Bagaslaviškio parapijos. Šv. Mišias

PLAČIAU »

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Brangūs parapijiečiai, 2022 m. gruodžio 11 d. 10 val. ir 12 val. mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos. Rekolekcijas ves kun. Kastytis Kazys Šulčius iš Zarkento Marijos-Kankinių Karalienės parapijos. Valandą prieš

PLAČIAU »

Advento laikotarpiui besiruošianti bendruomenė

Pirmąjį Advento sekmadienį, Bažnyčioje įžengiame į naujus liturginius metus. Šio laikotarpio simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis, įkvepia mus trumpiausių dienų ir ilgiausių naktų metu budėti ir laukti Viešpaties atėjimo.

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.