MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Jaunimo diena Pivašiūnuose

Rugpjūčio 14 dieną vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“ vyko į Kaišiadorių vyskupijos jaunimo dieną ir Žolinės atlaidų atidarymą Pivašiūnuose, kurioje ne tik meldėsi, bet dalyvavo

PLAČIAU »

,,Mykoliukai” piligrimai

Ar jums teko kada nors vaikščioti takais, kuriais vaikščiojo šventasis? Žodžiais nenusakomas jausmas. Šv. Faustina (Maria Faustyna Kowalska) – vienuolė, nuolanki Dievo tarnaitė, kelerius metus

PLAČIAU »

Jaunimo išvyka su baidarėmis

Rugpjūčio 10 d. parapijos jaunimas išvyko į baidarių žygį! Linksmai nusiteikę, apsupti gražių gamtos vaizdų plaukėme Širvintos upe, nuo Dainių iki Smailių poilsiavietės. Žygyje susidūrėme

PLAČIAU »

„Mykoliukai“ žygyje

Karštą rugpjūčio dieną po vakarinių Šv. Mišių sportiškai apsivilkę ir ryžtingai nusiteikę vykome į žygį. Nusprendėme patikrinti savo ištvermę ir įveikti 7 km Neries regioninio

PLAČIAU »

PAMALDŲ TVARKA

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.