Ligonių patepimas

Ligonių patepimo sakramentą gali priimti kiekvienas pakrikštytas susirgęs asmuo. Šis sakramentas skirtas ne mirčiai, bet gyvenimui ir sveikatai. Dera, kad sergantiems ar seniems žmonėms šis sakramentas būtų suteiktas dar esantiems sąmoningiems, kad ligonis-senelis galėtų atlikti išpažintį.

Laukiant kunigo ligonio kambaryje, palatoje dera paruošti stalą su švaria šviesia staltiese, padėti kryželį, žvakę, vandens ligoniui atsigerti ir vatos nuvalyti kunigo pirštams.

Kunigą atvykstantį su Švenčiausiuoju Sakramentu tinka pasitikti pagarbiai, nedera be reikalo kalbinti.

Comments are closed.