Katechetai

Širvintų parapijoje dirba katechetės Renata Blusevičienė, Jurgita Žilinskienė, Antanas Gasparėnas. Šie mokytojai dėsto tikybą Širvintų ugdymo įstaigose bei talkininkauja parapijoje rengiant vaikus Pirmajai Išpažinčiai ir šv. Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui, supažindina su Rožančiaus malda.

Širvintų parapijoje vaikai ir jaunuoliai Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams mokomi pagal Kaišiadorių vyskupo patvirtintą ruošimo instrukciją:  http://kaisiadorys.lcn.lt/archyvas/

 

Comments are closed.