Katechetai

Širvintų parapijoje dirba katechetės Renata Blusevičienė ir Nomeda Drazdienė. Šios mokytojos dėsto tikybą Širvintų mokyklose bei talkininkauja parapijoje rengiant vaikus Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui, supažindina su Rožančiaus malda.

Širvintų parapijoje vaikai ir jaunuoliai Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams mokomi pagal Kaišiadorių vyskupo patvirtintą ruošimo instrukciją:  http://kaisiadorys.lcn.lt/archyvas/

 

Comments are closed.