Istorija

Bažnyčia 1916 m.

Dvarininkų Astikų giminės trys seserys – Kotryna, Agnieška ir Bagdona 1475 m. pastatė pirmą medinę bažnyčią. 1525 m. Bažnyčiai dovanotas Širvintėlių kaimas. 1674 m. Mikalojus Žabo pastatė naują bažnyčią. XVIII a. antroje pusėje minima parapijinė mokykla. Parapija priklausė Pabaisko dekanatui. 1847 m. parengtas dabartinės mūrinės bažnyčios projektas (architektas Tomas Tišeckis). 1852 m. projektas patvirtintas, leista statyti bažnyčią. Širvintų parapijos klebono Viktoro Lupeikos ir parapijiečių pastangomis dabartinė mūrinė bažnyčia baigta statyti 1860 m.

 

Širvintų parapijai priklauso Širvintų miestas ir šie kaimai:

AKMENIŲ KAIMAS, AVIŽONIŲ KAIMAS, BAJORŲ KAIMAS, BANIŠONIŲ KAIMAS, BERŽĖS KAIMAS, DAILYDŽIONIŲ KAIMAS, DEGUSIOJO (DAGĖS) KAIMAS, DARMAŽORŲ KAIMAS, DACIŪNŲ KAIMAS, DUBELIŲ KAIMAS, DRUŽŲ KAIMAS, GORUPĖS KAIMAS, GROBLĖS VIENKIEMIS, JUODELIŲ KAIMAS, KABALDOS KAIMAS, KAZLIŠKIŲ KAIMAS, KIELIŲ KAIMAS, KOLTYNĖS KAIMAS, KONTRIMIŠKIŲ KAIMAS, KALNALAUKIO VIENKIEMIS, MOTIEJŪNŲ KAIMAS, NAUJAPILIO KAIMAS, NEČIONIŲ KAIMAS, PABILOČIŲ KAIMAS, PAGOJAUS KAIMAS, PADACIŪNŲ VIENKIEMIS, PAILGŲ VIENKIEMIS, PIKŪNŲ KAIMAS, PELIŠKIŲ KAIMAS, PAŠIRVINČIO VIENKIEMIS, PUORIŲ KAIMAS, RIMUČIŲ KAIMAS, RASACHALINOS VIENKIEMIS, SAVEIKIŠKIO KAIMAS, SPADVILIŠKIO KAIMAS, SURGĖLŲ KAIMAS, STAVIŠKIŲ KAIMAS, ŠNIPONIŲ KAIMAS, ŠALKIŠKIO VIENKIEMIS, ŠIRVINTĖLIŲ KAIMAS, ŠIRVINTŲ KAIMAS, VERBILIŠKIO KAIMAS, VARANAVOS KAIMAS, VIESŲ KAIMAS, ZOSINOS KAIMAS.

 

Iš Širvintų parapijos kilę kunigais tapo kun. Romualdas Šalčiūnas (Vievis) ir kun. Algis Ananis (Žasliai).

Širvintų parapijos klebonai

Kun. Viktoras Lupeika 1850-1892 m. (dabartinės bažnyčios statytojas)
Kun. Jurgis Zimkus 1892-1895 m.
Kun. Jurgis Murnikas 1895-1898 m.
Kun. Jonas Navickas 1898-1922 m.
Kun. Bernardas Sužiedėlis 1922-1926 m.
Kun. Donatas Linartas 1926-1930 m.
Kun. Juozas Juraitis 1930-1945 m.
Kun. Petras Guobys 1945-1982 m.
Kun. Juozapas Čeberiokas 1982-1986 m.
Kun. Juozapas Dabravolskas 1986-2006 m.
Kun. Leonas Klimas

Kunigų kapai šventoriuje. Kairėje bažnyčios statytojo Kun. V. Lupeikos kapas, dešinėje - ilgamečio klebono kun. P. Guobio kapas
Parapijos jaunimas 1937 m. drauge su vyskupu J. Kukta
Parapijos jaunimas 1937 m. drauge su vyskupu J. Kukta