Gyvasis rožinis

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijai Širvintų parapijoje priklauso 40 narių, vadovė Marytė Olšauskienė. Gyvojo Rožančiaus draugijos susitikimai vyksta bažnyčioje, kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, 17 val.

Comments are closed.