Dekanatas

Dekanas – kunigas LEONAS KLIMAS

BAGASLAVIŠKIS. Šv. Kryžiaus Atradimo
Kleb. dek. Leonas KLIMAS 1967 12 14*1992 01 01*2006 05 23*2006 04 19
Vilniaus g. 108, 19127 Širvintos, tel. Nr. 8 611 43 915
Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos 13.30 val.  

ČIOBIŠKIS. Šv. Jono Krikštytojo

Neries g. 7, Čiobiškis, 19194 Širvintų r.

Pamaldų laikas sekmadienį – 12.30 val.
Aptarnauja – kleb. kun. Vytas BUČINSKAS *2018 10 02 

GELVONAI. Švč. M. Marijos Apsilankymo 

Šviesos g. 2A, Gelvonai, 19201 Širvintų r.

Pamaldų laikas sekmadienį – 10.30 val.
Kleb. Vytas BUČINSKAS 1967 11 09*1991 05 30*2018 10 02
Tel. Nr. + 370 620 13 403
 
KERNAVĖ. Švč. M. Marijos Škaplierinės
Kerniaus g. 6, Kernavė, LT-19172 Širvintų r., tel. Nr. (8 382) 47 347,
mob. +370 686 43 145, el. paštas: mtalutis@gmail.com
Interneto svetainė www.kernavensis.lt
Aptarnauja adm. kun. Marius TALUTIS *2020 07 01 (Musninkai)
Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos 13 val.  
 
KIAUKLIAI. Švč. M. Marijos Apsilankymo
Kiaukliai, LT-19225 Širvintų r., tel. (8 382) 4 25 31
Kleb. Antanas JASIONIS 1948 12 03*1988 05 29*2009 07 08

KRIKŠTĖNAI. Nukryžiuotojo Jėzaus

Klevų g. 5, Vileikių k., 20239 Ukmergės r.

Pamaldų laikas – sekmadienio išvakarėse – 15 val.
Aptarnauja – kleb. Leonas KLIMAS *2015 05 18
 
MUSNINKAI. Švč. Trejybės
Vilniaus g. 3, Musninkai, LT-19185 Širvintų r.
Adm. kun. Marius TALUTIS 1980-10-04 ∗2006-10-07 ∗2020-07-01
Pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius ir pal. Mykolo Giedraičio kanonizacijos bylos vicepostulatorius
Parko g. 6, Musninkai, 19185 Širvintų r.,
mob. +370 686 43 145, el. paštas: mtalutis@gmail.com
Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos 11 val. 
 
ŠIRVINTOS. Šv. arkangelo Mykolo
Vilniaus g. 110, 19127 Širvintos, tel. Nr. (8 382) 52 457
Kleb. Leonas KLIMAS 1967 12 14*1992 01 01*2006 04 19Širvintų dekanato dekanas
Vilniaus g. 108, 19127 Širvintos, tel. Nr. +370 611 43 915   

Vik. Adam ADUKOWSKI (Ek) 1985 03 11*2016 05 21*2019 08 25
Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro ir piligrimų sielovadininkas
Vilniaus g. 106, 19127 Širvintos, tel. Nr. +370 667 39 131

Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos 10, 12 ir 18 val. 

ZIBALAI. Šv. Jurgio; ŠEŠUOLIAI. Šv. Juozapo; ŠEŠUOLĖLIAI; Švč. M. Marijos, Visų Malonių Tarpininkės

Širvintų g. 14, Zibalai, 19106 Širvintų r.

Pamaldų laikas sekmadienį – 12.30 val.
Aptarnauja – kun. Vidas Bernardas SAJETA *2019 06 05
Tel. Nr. +370 614 81 228
 
ŽELVA. Šv. Ignaco Lojolos

Molėtų g. 1, Želva, LT-20208 Ukmergės r., tel. Nr. (8 340) 4 21 79
Kleb. Petras AVIŽIENIS 1956 07 01*1988 05 29*1989 03 14
Molėtų g. 22, Želva, LT-20208 Ukmergės r., tel. Nr. 8 686 44 776
Koplyčia Skuoliuose

Comments are closed.