Category Archives: Uncategorized

Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Šventoji Dvasia gegužės 22 d. suvienijo didelį būrį širvintiškių sutvirtinamųjų ir parapijiečių. Savo atvykimu šventę praturtino J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas palaimindamas ir suteikdamas jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą. Sakydamas pamokslą, J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas ragino savo tikėjimo kelionę neužbaigti … Continue reading

Comments Off on Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gegužės 18 d. Širvintų ,,Atžalyno” progimnazijos 7A ir 7C kl. mokiniai vyko į Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, kur vyko tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės ir dailės mokytojos Ritos Suchockienės suorganizuota integruota dailės, tikybos ir muzikos pamoka ,,Liturginiai indai, drabužiai, muzika … Continue reading

Comments Off on Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Gegužės 17 d. Marijos radijo klausytojai drauge meldėsi rožinį ir šventė šv. Mišias per tiesioginę transliaciją iš Širvintų bažnyčios. Tądien Širvintų bažnyčioje susibūrė dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai iš įvairių rajono parapijų. Sambūris prasidėjo rožinio malda, po to sekė šv. … Continue reading

Comments Off on Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje

Antrasis šio mėnesio sekmadienis, gegužės 15 d., bažnyčioje vėl džiugino vaikų, tėvų ir svečių šurmuliu. Simboliška, kad šventė vyko per tarptautinę šeimos dieną. Prie tikinčiųjų bendruomenės prisijungė dar 29 vaikai, pirmą kartą susitikę su Jėzumi Kristumi. Šiai šventei vaikai ruošėsi … Continue reading

Comments Off on Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje

J.E. Jono Ivanausko darbinė vizitacija Širvintų parapijoje

Gegužės 16 d. Širvintų parapijos bendruomenė sulaukė J.E. Jono Ivanausko darbinio vizito. Susitikimo metu religinių organizacijų atstovai pristatė savo veiklas, pokyčius, aptarė iškylančius iššūkius, rūpesčius. Vyskupas pasidalino patarimais, kaip vykdyti veiklas, į ką daugiau atkreipti dėmesį. Širvintų parapijai atstovavo Gyvojo … Continue reading

Comments Off on J.E. Jono Ivanausko darbinė vizitacija Širvintų parapijoje

Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Šiemet, kaip ir kasmet Širvintų bažnyčia pasipuošė baltai. Gegužės 8 dieną trisdešimt trys širdelės pirmą kartą susitiko su Jėzumi. Tai labai svarbi ir atsakomybe pulsuojanti akimirka: vaikai įsipareigoja gilinti ir puoselėti savo tikėjimo tiesas, tikėjimą, o tėvai ir bendruomenė – padėti … Continue reading

Comments Off on Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Širvintų bažnyčioje suskambėjo šventinis koncertas motinoms

Šventinis Širvintų meno mokyklos koncertas motinoms „Mama, aš dainuosiu tau visas dainas“ sugrąžino Širvintų bažnyčios parapijiečius į prieškarantininį laikotarpį – atgimė pakili nuotaika, pasigirdo šventinis šurmulys, klegesiai, o vaikų lūpose suskambo nuoširdžiausi žodžiai ir dainos motinoms. Toks buvo Motinos dienos … Continue reading

Comments Off on Širvintų bažnyčioje suskambėjo šventinis koncertas motinoms

Širvintų parapijos šeimos šventė mažąsias vaikų Velykėles

Balandžio 24 d. Širvintų parapijos šeimos šventė vis puokštę švenčių: minėjo Gyvybės dieną, šventė Dievo gailestingumo ir Atvelykio sekmadienį (mažąsias vaikų Velykėles), ir, žinoma, parapijos šeimų šventę. Sekmadienio popietę į parapijos namus rinkosi Pirmajai šv. Komunijai besiruošiantys ir šiaip visi … Continue reading

Comments Off on Širvintų parapijos šeimos šventė mažąsias vaikų Velykėles

VASC projektas – parama Ukrainai „Šeima – šeimai“

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras imasi koordinuoti paramą Ukrainai pagal principą „šeima – šeimai“. Pagalba ir parama skirta šeimoms Ukrainoje, turinčioms naujagimių ar greitai susilauksiančioms kūdikio. Karo metu Ukrainoje daugybė šeimų susilaukia kūdikio krizinėje situacijoje, nes dėl karo prarado namus, neteko darbo, tapo … Continue reading

Comments Off on VASC projektas – parama Ukrainai „Šeima – šeimai“

Mažosios vaikų Velykėlės

Šventės organizatorius – Širvintų dekanato šeimos centras

Comments Off on Mažosios vaikų Velykėlės