Category Archives: Uncategorized

„Mykoliukai“ žygyje

Karštą rugpjūčio dieną po vakarinių Šv. Mišių sportiškai apsivilkę ir ryžtingai nusiteikę vykome į žygį. Nusprendėme patikrinti savo ištvermę ir įveikti 7 km Neries regioninio parko Karmazinų pažintinį taką. Eidami sukalbėjome Dievo Gailestingumo vainikėlį, o sutemus giedojome giesmes. Apėmė neapsakomas … Continue reading

Comments Off on „Mykoliukai“ žygyje

Su meile didesnei Dievo garbei

Vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“ yra ne tik aktyvūs piligrimai, maldomis ir giesmėmis šlovinantys Viešpatį, tačiau mielai įsitraukia į kitas veiklas parapijoje. Šiandien „Mykoliukai“ savo tarnyste prisidėjo prie Viešpaties altoriaus puošimo. Su meile vaikų sukurtos puokštės papuošė bažnyčią bei džiugino … Continue reading

Comments Off on Su meile didesnei Dievo garbei

ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Comments Off on ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

„Mykoliukai“ Anykščiuose

Liepos 28 d. „Mykoliukai” vyko į Anykščius. Rytas prasidėjo bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelėje. Aplankėme A. Baranausko klėtelę, Arklio muziejų, leidomės nuo kalno rogutėmis, šaudėme iš lanko Vorutos piliakalnio tvirtovėje, meldėmės vakarinėse Šv. Mišiose Anykščių bažnyčioje, o po jų vykome į … Continue reading

Comments Off on „Mykoliukai“ Anykščiuose

Kelionė į Lenkiją parapijos vaikų ir jaunimo chorą dvasiškai praturtino

Liepos 10 d. Širvintų parapijos vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“, ansamblis „Cantate Domino“ su palaikymo komanda vykome į Lenkiją. Lydimi kun. vikaro Adomo Adukowskio, pirmiausiai vykome į Smalėnus . Labai šiltai mus priėmė lietuvių bendruomenė. Giedojome Šv. Mišiose, o po … Continue reading

Comments Off on Kelionė į Lenkiją parapijos vaikų ir jaunimo chorą dvasiškai praturtino

Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas, 2022 m. birželio 17 d. Brangūs broliai ir seserys, gera į jus taip kreiptis. Dvasinė brolystė ir seserystė primena mums ryšius, kurie atsiranda šeimoje, o šeimai Bažnyčia visad skyrė daug dėmesio. Šeima – pirmoji ir pagrindinė … Continue reading

Comments Off on Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Šventoji Dvasia gegužės 22 d. suvienijo didelį būrį širvintiškių sutvirtinamųjų ir parapijiečių. Savo atvykimu šventę praturtino J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas palaimindamas ir suteikdamas jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą. Sakydamas pamokslą, J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas ragino savo tikėjimo kelionę neužbaigti … Continue reading

Comments Off on Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gegužės 18 d. Širvintų ,,Atžalyno” progimnazijos 7A ir 7C kl. mokiniai vyko į Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, kur vyko tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės ir dailės mokytojos Ritos Suchockienės suorganizuota integruota dailės, tikybos ir muzikos pamoka ,,Liturginiai indai, drabužiai, muzika … Continue reading

Comments Off on Integruota tikybos, dailės ir muzikos pamoka Širvintų bažnyčioje

Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Gegužės 17 d. Marijos radijo klausytojai drauge meldėsi rožinį ir šventė šv. Mišias per tiesioginę transliaciją iš Širvintų bažnyčios. Tądien Širvintų bažnyčioje susibūrė dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai iš įvairių rajono parapijų. Sambūris prasidėjo rožinio malda, po to sekė šv. … Continue reading

Comments Off on Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje

Antrasis šio mėnesio sekmadienis, gegužės 15 d., bažnyčioje vėl džiugino vaikų, tėvų ir svečių šurmuliu. Simboliška, kad šventė vyko per tarptautinę šeimos dieną. Prie tikinčiųjų bendruomenės prisijungė dar 29 vaikai, pirmą kartą susitikę su Jėzumi Kristumi. Šiai šventei vaikai ruošėsi … Continue reading

Comments Off on Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje