Atgaila

Širvintų bažnyčioje išpažinčių klausoma kiekvieną dieną pusvalandį prieš Šv. Mišias.

Atgailos pamaldos-rekolekcijos vyksta prieš Kalėdų ir Velykų šventes bei prieš Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo priėmimą.

Atgailos dalys:
1. Atsiminti savo nuodėmes.
2. Gailėtis dėl nuodėmių.
3. Tvirtai pasiryžti nebenusidėti.
4. Atlikti išpažintį.
5. Atsilyginti ir taisytis.

Svarbiausia dalis yra gailestis ir pasiryžimas taisytis.

Išpažinties eiga:

Tikintysis, priėjęs prie kunigo, pasisveikina: „Garbė Jėzui Kristui“.
Kunigas atsako: „Per amžius. Amen“.
Tikintysis tęsia: „Išpažinties buvau
prieš…(pvz.: prieš 3 mėnesius), nuodėmių atleidimą gavau, skirtą atgailą atlikau. Gerajam Dievui
vėl nusidėjau šiomis nuodėmėmis…(išvardija nuodėmes). Išpažinęs sako: „Daugiau neprisimenu, dėl
visko gailiuosi, žadu taisytis, prašau išrišimo.“
Išklausęs kunigas duoda patarimų ir skyręs atgailą taria tikinčiajam: „Dabar gailėkis,
duodu išrišimą“. Dvasininkas kalba nuodėmių
atleidimo formulę, kurią užbaigęs daro Kryžiaus
ženklą. Paskui sako atgailaujančiajam: „Tavo nuodėmės atleistos, eik ramybėje.“
Tikintysis taria: „Dėkoju Dievui.“ Taip sakramento šventimas baigiamas, galima eiti.

SĄŽINĖS PATIKRINIMO PAVYZDYS

Nuodėmės Dievo atžvilgiu
Nesimeldžiau, neatlikau savo įsipareigojimų Dievui, neatgailavau Bažnyčios numatytu laiku.
Sekmadieniais ir Bažnyčios nustatytomis dienomis nedalyvavau šv. Mišiose.
Nenorėjau melstis. Melsdamasis buvau sąmoningai išsiblaškęs.
Neskaitau Šventojo Rašto. Mano dvasinis gyvenimas yra drungnas ir vangus.
Šv. Komuniją priėmiau nepasirengęs arba padaręs sunkią nuodėmę.
Nenorėjau išpažinti sunkių nuodėmių.Ne visada išpažintį atlikdavau nuoširdžiai.
Abejojau tikėjimo tiesomis. Nasistengiau gilinti savo tikėjimo.
Ne visuomet pritariau Bažnyčios mokymui. Viešai kritikavau Bažnyčią.
Esu sektų arba slaptų bendrijų narys, pritariu tiesoms, prieštaraujančioms katalikų tikėjimui (pvz., tikiu reinkarnacija).
Gėdijausi pasisakyti esąs krikščionis ir algtis taip, kaip dera krikščioniui. Gėdijausi parodyti pagarbą Švč. Sakramentui.
Užsiiminėjau magija, spiritizmu arba burtininkavimu, naudojau talismanus arba tariamai sėkmę nešančius daiktus, tikėjau horoskopais.
Savo jėgomis ir turtais pasitikėjau labiau nei Dievu.Pasidaviau nevilčiai, abejojau Dievo gailestingumu.
Rodžiau nepagarbą Dievui žodžiais (piktžodžiavau)arba elgesiu. Jaučiau neapykantą Dievui arba artimui.

Nuodėmės artimo atžvilgiu
Tėvų ar vyresniųjų:
 elgiausi nepagarbiai, buvau nepaklusnus, neatidus, juos įžeidinėjau…
Vaikų:rodžiau blogą pavyzdį, pritrūkau meilės ir ištvermės žmogiškai bei krikščioniškai ugdydamas savo vaikus, juos auklėjau įpykęs, priešinausi savo vaikų pašaukimui…
Sutuoktinio:bariausi, nevykdžiau sutuoktinio įsipareigojimų, buvau neatidus savo sutuoktiniui, buvau neištikimas, svetimavau, dėl mano kaltės įvyko skyrybos, buvau nepakankamai atviras naujai gyvybei, naudojau kontraceptines priemones…
Artimųjų: nebuvau atidus ir kantrus, siekiau keršyti, pavydėjau, pykau, jaučiau pagiežą, blogai apie ką nors kalbėjau, šmeižiau, kritikavau, melavau, nenorėjau atleisti, pastūmėjau kitą į nuodėmę, nekenčiau, išviešinau kito padarytas nuodėmes; gyvenau nesusituokęs,turėjau nesantuokinių ar ikisantuokinių lytinių santykių; buvau neapdairus vairuodamas automobilį arba sportuodamas; kaip nors prisidėjau prie aborto ar kieno nors žmogžudystės.
Aplinkinių: mokydamasis arba dirbdamas elgiausi nesąžiningai, tingėjau dirbti, vogiau, nemokėjau skolų arba mokesčių, atsisakiau padėti vargšams, buvau gobšus, be reikalo švaisčiau pinigus.

Nuodėmės savo atžvilgiu
Buvau apimtas puikybės ir egoizmo, save laikiau pranašesniu už kitus.
Pykau be priežasties, pyktį nukreipdamas į save arba artimą.
Tingėjau, neatlikau savo asmeninių pareigų.
Rytais be reikalo ilgai voliojausi lovoje, tuščiai leidau laiką.
Persivalgiau, be saiko gėriau alkoholį arba rūkiau, vartojau narkotikus ir kitokius kvaišalus, žiūrėjau žiaurius filmus.
Nevengiau blogos kompanijos.
Vienas ar drauge su kitais puoselėjau netyras mintis, nepadoriai kalbėjau ar elgiausi, skaičiau pornografinius žurnalus arba žiūrėjau filmus, provokuojamai elgiausi arba norėjau ką nors suvilioti, savo poelgiais ką nors papiktinau.
Koketavau arba pasidaviau tuštybei.

Comments are closed.