Sutvirtinimo sakramentas

Dievo malonei atviromis širdimis sutvirtinamieji ir juos lydintys artimieji gegužės 26 d. susirinko į iškilmingas šv. Mišias, kuriose J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas suteikė jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą.

Homilijoje vyskupas Jonas Ivanauskas kvietė kasdien ieškoti Dievo, kurti asmeninį santykį, giluminį ryšį su Dievu, nes Dievas mus myli, nes mes esame Jam brangūs. Tikras tikėjimas prasideda tik tada, kai žmogus sutinka priimti Dievo meilę. Gyvenime didžioji dalis galimybių ir pasiūlymų yra Dievo planas mums, kad mes kartu su kitais žmonėmis kurtume žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį.

Dėkojame kun. Adam Adukowski ir katechetei Jurgitai Žilinskienei, beveik metus trukusioje kelionėje lydėjusius sutvirtinamuosius.

Dėkojame choristams už giesmes, pakilėjusias mus iki dangaus.

Brangūs sutvirtinamieji, te išlietos Šventosios Dvasios malonės stiprina ir veda jus tikėjmo, vilties ir meilės keliu.

2024 m.