Pirmoji Komunija

Džiaugsmas, meilė, tyrumas…

Šventinis jaudulys ir nerimas…

Kokie svaiginantys jausmai užliejo širdis gražią gegužės 11 ir 18 d. popietę, kuri tapo ypatinga diena 56-iems Pirmąją šv. Komuniją priėmusiems vaikams.

Palydėkime juos maldoje.

Dėkojame dekanui Leonui Klimui ir kun. Adam Adukowski bei katechetams Renatai Blusevičienei, Danguolei Lapinskienei, Dailiui Kavalevskiui, atskleidusiems tikėjimo slėpinius vaikučiams.

Dėkojame jungtiniam sumos ir “Mykoliukų” chorui už širdį virpinančias giesmes.

Dėkojame Audronei Radzevičienei už su meile papuoštus altorius bei galimybę gėrėtis Dievo sukurtų gėlių grožiu.

2024 m.