GEGUŽINĖS PAMALDOS

Gegužės mėnuo tradiciškai skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei.

Kviečiame dalyvauti gegužinėse pamaldose bei maldoje prašyti Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo kasdieniuose reikaluose.

 „Marijos garbei <…> paskirta <…>  visas ištisas gegužės mėnuo. Bažnyčia šį gražiausią pavasario mėnesį parinko ypatingam Marijos garbinimui ne atsitiktinai. Tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balsamo medeliu. Kadangi gamta išsiskleidžia visu savo grožiu ypačiai gegužės mėnesį, tad jis ir yra paskirtas Mistinei Rožei pagarbinti. <…>  Gegužės mėnesį Bažnyčia kviečia savo vaikus rinktis į Marijos šventoves, prie jos paveikslų ir nešti dvasines maldų puokštes, prigimties ir malonės žiedus Nekalčiausiajai ir Skaisčiausiajai Mergelei Marijai“ (ištrauka iš Juozo Vaišnoros knygos „Marijos garbinimas Lietuvoje“, išleistos 1958 metais Romoje).