GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS SU KUN. TADU PIKTELIU

2024 m. kovo 10 d. mūsų bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos, kurias vedė kunigas Tadas Piktelis.

Šv. Mišių metu išgirdome priminimą kaip svarbu griauti neigiamus Dievo įvaizdžius. Dievas nebaudžia, nesiunčia nelaimių, nepyksta. Priešingai, Jis yra Tas, kuris myli kiekvieną žmogų, net ir jo nuodėmingume.

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16)