DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ LAIKAS (2024 M.)

Kovo 24 d. KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Švenčiame Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Šv. Mišios 10, 12 ir 18 val. Bus šventinamos verbos.

Kovo 25 d — kovo 27 d. DIDYSIS PIRMADIENIS, DIDYSIS ANTRADIENIS, DIDYSIS TREČIADIENIS. Šv. Mišios 9 ir 18 val.

Kovo 28 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS – Kristaus paskutinės vakarienės minėjimas, Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Kovo 29 d. DIDYSIS PENKTADIENIS – Viešpaties Kančios pamaldos 18 val. Kryžiaus pagerbimas.

Kovo 30 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – Velykų Vigilija 18 val. Šventinamas vanduo ir ugnis, atnaujinami Krikšto įžadai.

Kovo 31 d. VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos). Šv. Mišios 9 val. Šventinami velykiniai valgiai.

Balandžio 1 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios 10 val.