Norintiems ruoštis Sutvirtinimo sakramentui

Pirmasis susitikimas su tėveliais (globėjais) prasidės Šv. Mišiomis spalio 8 d. (sekmadienį) 12 val. Po jų bus suteikta visa informacija, atsakyta į klausimus (dalyvavimas privalomas).