Širvintų dekanato „Gyvojo Rožinio” draugijos piligrimystė

Rugpjūčio 22 d., minint Švč. Mergelę Mariją Karalienę, Širvintų dekanato „Gyvojo Rožinio” draugijos nariai vyko į Žolinės atlaidus Pivašiūnų šventovėje. Žygis pėsčiomis su rožinio malda prie malonėmis garsėjančio Dievo Motinos Nuliūdusiųjų Paguodos… Nurimusios širdys, paguoda ir palaima…  

Po iškilmingų šv. Mišių agapė apjungė į dar artimesnę ir tvirtesnę bendrystę su kitų dekanatų „Gyvojo Rožinio” draugijos nariais. Ir kaip be dainų ir šokių! Džiaugsmas ir viltis persmelkė piligrimų sielas…

Dėkojame dekanui Leonui Klimui už rūpestį sklandžia kelione bei dvasinėje kelionėje lydėjusiems dvasios tėvui kun. Algiui Ananiui, ses. Irenai CRD ir ses. Zitai CRD.

Švč. Mergele Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, dovanojai mums puokštę gražiausių išgyvenimų.

2023-08-22