„MYKOLIUKAI“ SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE

Vaikų ir jaunimo choras ,,Mykoliukai” 2023 m. liepos 6 d. pradėjo Šv. Mišiomis Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus bažnyčioje šlovindami Dievą giesmėmis. Po jų vyko į netoli esančius Senjorų socialinės globos namus su kilnia misija – nešti tikėjimo žinią ir džiaugsmą globos namų seneliams.

„Mykoliukai“ ir jų vadovai Dailius Kavalevskis bei Renata Blusevičienė dėkoja Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikui Audriui Sargeliui už bendrystę, Vilijai Jankauskaitei ir Viktorui Zujui už smagias armonikos melodijas.

2023-07-06