SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Dievo malonei atviromis širdimis sutvirtinamieji ir juos lydintys artimieji birželio 18 d. susirinko į iškilmingas šv. Mišias, kuriose J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas suteikė jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą. Homilijoje vyskupas Jonas Ivanauskas priminė, jog Jėzus kviečia, kad būtume jo darbininkais, kad ateitume į tą aplinką ir laikmetį, kuriame gyvename ir turėtume Dievo širdį, ragino kurti prasmingą ateitį, naudojant talentus ir gebėjimus, kuriuos davė Viešpats.

Dėkojame kun. Adam Adukowski ir katechetei Jurgitai Žilinskienei, beveik metus trukusioje kelionėje lydėjusius 60 Širvintų parapijos sutvirtinamųjų.

Dėkojame Dailiui Kavalevskiui, Renatai Blusevičienei, Viktorui Zujui, Vilijai Jankauskaitei, Janai ir Aisvydui Šniurevičiams už giesmes, pakilėjusias mus iki dangaus.

J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas vizito metu pašventino Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, kuris yra ir  Kaišiadorių vyskupijos globėjas, statulą.

2023-06-18