Piligrimystė Gailestingumo keliu

Kun. Adam Adukowski lydimi, širdis atvėrę Dievo gailestingumui aplankėme su Dievo Gailestingumu susijusias vietas Vilniuje: Šv. Faustinos namelį, Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną, Dievo Gailestingumo šventovę, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Vilniaus arkikatedrą. Išgyvenome didelį džiaugsmą švęsdami Eucharistiją Aušros Vartų koplyčioje.

Šv. Faustina regėjo Jėzaus apsireiškimus ir 1935 m. rugsėjo 13–14 d. vienuolyne Vilniuje Jėzus padiktavo jai Gailestingumo vainikėlį – maldą kaip skydą mirties akivaizdoje ir galimybę patikėti gyvenimą Dievo Gailestingumui. Šv. Faustinos dvasinio vadovo ir nuodėmklausio pal. kun. M. Sopočkos dėka buvo nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas, traukiantis tikinčiuosius iš viso pasaulio, šiuo metu esantis Vilniuje Dievo Gailestingumo šventovėje.

Nuostabi piligrimystė, kurioje Motinų maldos grupės, Šeimos centro ir Gyvojo Rožinio nariai išgyveno bendrystę ir sustiprino pasitikėjimą Dievo gailestingumu.