PIRMOJI KOMUNIJA

Baltais žiedais pasipuošęs pavasaris. Baltai pasipuošus ir Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. 2023 m. gegužės 14 d. ir 21 d. iš viso 90 Dievo vaikų pirmą kartą susitiko su Jėzumi.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Leonas Klimas. Jam asistavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai Audrius Sargelis ir Bronius Jarukas.

Vaikus Atgailos ir Eucharistijos sakramentams paruošė katechetai Jurgita Žilinskienė, Renata Blusevičienė, Dailius Kavalevskis.

Šv. Mišių metu giedojo Širvintų bažnyčios jungtinis sumos ir ,,Mykoliukų” choras. Vadovas vargonininkas Dailius Kavalevskis.