Kristus prisikėlė!

Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Tegul Tas, kuris nugalėjo mirtį ir nuodėmę, pripildo mus visus tikros ramybės. Tegul Jo prisikėlimo spindesys nušviečia gyvenimo tamsą ir suteikia jėgų įveikti sunkumus. Tegul Jis perkeičia ir gydo mumyse visa, ką reikia išgydyti. Jėzus prisikėlė! Jis yra gyvas! Tegul ši geroji naujiena pripildo mus džiaugsmo! Palaimintų Šv. Velykų!